Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dabīgais un mākslīgais apgaismojums mājokļos
Nosaukums angļu valodā Natural and Artificial Lighting in Housing
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Uldis Bērziņš
Anotācija Bakalaura darba analītiskās pētījuma daļas “Dabīgais un mākslīgais apgaismojums mājokļos” mērķis ir veicot literatūras avotu izpēti un izstrādātu projektu analīzi, konstatēt kādi apgaismojuma veidi ir piemērotākie dažādu funkciju telpās un zonās. Bakalaura darbu praksē var izmantot projektēšanas procesos, papildus pievēršot uzmanību izmaksu samazināšanai un dabīgā apgaismojuma pieejamībai mājokļos. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, pirmajā nodaļā ir aprakstīts, kas ir apgaismojums un kā tas tiek iedalīts. Otrajā nodaļā tiek apskatīti dažādi risinājumi, ar kuru palīdzību dabīgo apgaismojumu pēc iespējas efektīvāk ielaist iekštelpās, un tas, kāda tipa ēkām vai telpām šie risinājumi ir vispiemērotākie. Trešajā nodaļā tiek apskatīti nepieciešamie apbūves principi pilsētvidē, izpētīti Būvniecības informācijas sistēmā pieejamie tipveida projekti un analizēts Talsu vecpilsētā veidotais daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas projekts. Bakalaura darbā tiek secināts, ka dabīgajam apgaismojumam ir liela nozīme cilvēka funkcionēšanā un mājokļa atmosfērā. Balstoties uz telpu funkcijām, mājoklī nepieciešams ielaist dabīgo apgaismojumu, taču vienmēr būs nepieciešams instalēt arī mākslīgo apgaismojumu. Analizējot izstrādātos projektus, secināts, ka dabīgā un mākslīgā apgaismojuma prasības mājokļos tiek izpildītas. Atslēgvārdi: apgaismojums, dabīgais apgaismojums, mākslīgais apgaismojums, jaukts apgaismojums, logi, lukarnas, jumta logi, ātriji, gaismas plaukti, gaismu atstarojošās žalūzijas, gaismas tuneļi, gaismas vadi, apgaismojums pilsētvidē, apgaismojums daudzdzīvokļu ēkās. Bakalaura darba projekta daļas skaidrojošajā aprakstā izklāstīta ideja par Talsu vecpilsētā plānotā projekta labiekārtojuma vīziju un projektētās daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas veidolu. Tiek aprakstīta šī brīža situācija, teritorijas plānotā funkcija un izmaiņas salīdzinājumā ar esošo situāciju, labiekārtojuma risinājumi un satiksmes plūsmas, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vizuālais tēls, konstruktīvie materiāli, un tehniski ekonomiskie rādītāji. Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa studentes Aivas Līdakas bakalaura darba analītiskā pētījuma daļa sastāv no ievada, trim (3) nodaļām, deviņām (9) apakšnodaļām, secinājumiem, 27 lapaspusēm, 18 attēliem, 3 tabulām un 4 pielikumiem. Analītiskā pētījuma daļas izstrādē izmantoti 32 literatūras avoti. Bakalaura darba projekta daļas skaidrojošais apraksts sastāv no deviņām (9) nodaļām, 13 lapaspusēm, 7 attēliem, 2 tabulām un 2 pielikumiem. Projekta daļas skaidrojošajā aprakstā izmantoti 7 būvnormatīvi un likumi.
Atslēgas vārdi apgaismojums, dabīgais apgaismojums, mākslīgais apgaismojums, jaukts apgaismojums, logi, lukarnas, jumta logi, ātriji, gaismas plaukti, gaismu atstarojošās žalūzijas, gaismas tuneļi, gaismas vadi, apgaismojums pilsētvidē, apgaismojums daudzdzīvokļu ēkās
Atslēgas vārdi angļu valodā lighting, natural lighting, artificial lighting, mixed lighting, windows, dormer windows, roof windows, atriums, light shelves, light-reflecting blinds, light tunnels, light wires, urban lighting, lighting in multi-apartment buildings
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 22:25:39