Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pamestu ēku reģenerācijas riski un iespējas ilgtspējīgas un iekļaujošas pilsētvides attīstībā
Nosaukums angļu valodā Risks and Opportunities in Regeneration of Vacant Buildings in the Development of a Sustainable and Inclusive Urban Environment.
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Matīss Šteinerts
Recenzents Anna Oļha
Anotācija Bakalaura darbs aplūko pamestu ēku reģenerācijas iespējas un trūkumus, uzsverot augšupejošas pieejas un sabiedrības līdzdalības nozīmi pilsētplānošanas procesos. Reaģējot uz pēdējo gadu globālās urbanizācijas tendencēm un nepieciešamību pēc lētākiem un videi draudzīgākiem risinājumiem, tukšu ēku atkārtota izmantošana ir būtiska pilsētu attīstības un pārvaldības stratēģija. Ēkas pagaidu izmantošana un radošās telpas konstruēšanu šādos apstākļos aktualizē "dari pats" pieejas nozīmi pilsētplānošanā, kā arī uzsver neformālās prakses priekšrocības vietrades procesos, kur individuālā iniciatīva, sociāli kulturālais kapitāls un minimāls iejaukšanās princips aizvieto augstas izmaksas un bieži vien sasniedz sociāli nozīmīgākus rezultātus par tiem, ko iespējams panākt ierastās prakses ceļā. Darba ietvaros veikta pamestu ēku definīcijas, cēloņu un potenciālo iespēju analīze, esošo stratēģisko pieeju izpēte un veiksmīgu reģenerācijas piemēru analizēšana, padziļinātāk pētot Lastādijas radošā kvartāla darbības principus. Būtiskākie secinājumi atklāj, ka šāda alternatīva pieeja ļauj iedzīvotājiem piekļūt pilsētvides resursiem, realizēt individuālus mērķus kā arī piedalīties pilsētas un vietzīmes veidošanā, sniedzot kopēju sabiedrisku labumu un pilsētās veicinot visiem pieejamu iespēju dažādību. Rīgas Tehniskās universitātes, Arhitektūras fakultātes, 4. kursa studentes, Lauras Lienes Cūbergas bakalaura darbs sastāv no individuāla pētījuma, skaidrojošā apraksta, informācijas avotu saraksta un pielikumiem. Darba pielikumā izvērsta informācija par autores iekļautajiem attēliem, pētījumā izmanotajiem intervijas jautājumiem kā arī pievienots bakalaura darba daudzdzīvokļu ēkas projekts Talsos samazinātā izdrukā, A2 formātā. Bakalaura darbs sastāv no 42 lpp., 9 attēliem, 4 pielikumiem un 55 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi tukšas ēkas, reģenerācija, ēku atkārtota izmantošana, augšupejoša pieeja, sabiedrības līdzdalība
Atslēgas vārdi angļu valodā vacant buildings, urban regeneration, reuse of buildings, bottom-up approach, public participation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 21:30:11