Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Vertikālo komunikāciju mākslinieciski telpiskā uztvere daudzdzīvokļu ēku apbūvē
Nosaukums angļu valodā Spatial Perception of Vertical Communications in the Apartment Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Uldis Bērziņš
Anotācija Vertikālās komunikācijas vēsturē pildījušas funkcionālu lomu, veidojot saikni starp stāviem, taču laikam mainoties kāpnes un vertikālās komunikācijas iemantoja aizvien svarīgāku lomu ēku arhitektoniskajā un mākslinieciski telpiskajā risinājumā. Mūsdienās vertikālo komunikāciju loma pārsniedz funkciju un spēj pastāvēt mākslas – arhitektūras un metafizikas dialogā. Vertikālo komunikāciju funkcionālais plānojums ietekmē ēkas arhitektoniski telpisko uztveri. Ņemot vērā šos apstākļus, būtiski ir izprast vertikālo komunikāciju arhitektoniski māksliniecisko izteiksmju potenciālu daudzdzīvokļu namu kontekstā. Darba mērķis ir noskaidrot vertikālo komunikāciju plānošanas pamatprincipus, tehnoloģiskās iespējas, un to arhitektoniski māksliniecisko izteiksmju potenciālu daudzdzīvokļu ēku projektēšanā un būvniecībā pasaulē un Latvijā. Darba gaitā, veicot literatūras un tiešsaistes materiālu izpēti, veicot socioloģisko aptauju, kā arī interviju ar daudzstāvu daudzdzīvokļu ēku projektētāju Latvijā, tika noskaidroti daudzdzīvokļu ēku kvalitatīvu vertikālo komunikāciju raksturojošie faktori, priekšnosacījumi kvalitatīvu kāpņu telpu projektēšanā un plānošanas pamatprincipi un arhitektoniski māksliniecisko izteiksmju potenciāls daudzdzīvokļu namos. Darbā tiek analizēta daudzdzīvokļu namu vertikālo komunikāciju arhitektoniski mākslinieciskie paņēmieni pēdējo 100 gadu laikā. Bakalaura darba sastāvā ietilpst: ievads, 3 teorētiski analītiskās un secinājumu daļas, kā arī pielikums. Bakalaura darbs sastāv no 46 lapaspusēm, 45 attēliem, 55 izmantotās informācijas avotiem un pielikuma daļas.
Atslēgas vārdi Vertikālās komunikācijas, kāpņu telpas, kāpnes, lifts, margas, mākslinieciski telpiskā uztvere, daudzdzīvokļu nami
Atslēgas vārdi angļu valodā Vertical communications, stairwells, stairs, elevator, handrails, artistic spatial perception, apartment buildings
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 20:52:23