Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mājokļu pielāgojamība mūsdienu iedzīvotāju vajadzībām
Nosaukums angļu valodā The Adaptability of Housing to the Needs of Contemporary Residents
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Aldis Lapiņš
Anotācija Bakalaura darba “Mājokļu pielāgojamība mūsdienu iedzīvotāju vajadzībām” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes 4. kursa studente Katrīna Stražinska. Teorētisko izpēti papildina studiju kursa ietvaros izstrādātais daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas projekts Talsos, kurš projektēts, balstoties uz bakalaura darbā gūtajām atziņām un secinājumiem. Sabiedrība, kas pastāvīgi mainās un attīstās, nemitīgi saskaras ar jaunām pārmaiņām un vajadzībām, kas jāapmierina. Tomēr ēkas parasti tiek projektētas un būvētas kā gatavi objekti, kas paredzēti vienai konkrētai funkcijai vai scenārijam un kam tiek piešķirta nemainīga forma un plānojums. Tā kā pārmaiņas cilvēka dzīvē ir neizbēgamas, pielāgojamu un transformējamu mājokļu projektēšana kļūst par nepieciešamību. Mājokļu pielāgojamība ir plaši pētīts jēdziens, kā rezultātā ir izstrādāti vairāki pielāgojamu mājokļu projektēšanas principi, un tie laika gaitā tiek papildināti ar jaunām citu autoru idejām. Darba mērķis ir apkopot un strukturēt informāciju par mājokļu transformācijas iespējām un identificēt principus pielāgojamu mājokļu projektēšanai, kā arī apkopot cilvēku komfortu noteicošos rādītājus un vajadzības mūsdienās, lai varētu veidot atbilstošus pielāgojamus mājokļus. Darba 1. nodaļā tiek apkopoti esoši pielāgojamu mājokļu projektēšanas principi, kas salīdzināti savā starpā. Pielāgojamu mājokļu projektēšanas principi tiek izdalīti 3 grupās: iepriekš ieplānota transformācija, modularitāte un nenoteiktība. 2. nodaļā tiek analizēta pielāgojumu mājokļu atbilstība ilgtspējības prasībām, kā arī apskatītas pielāgojamu mājokļu nākotnes iespējas un nepieciešamība tos projektēt turpmāk. 3. nodaļā tiek apkopotas Latvijas iedzīvotāju vajadzības un prasības, izvēloties sev piemērotu mājokli. Dati iegūti, izmantojot aptauju. Aptaujas rezultāti salīdzināti ar darbā gūtajām atziņām par pielāgojamiem mājokļiem un izvēlēti projektēšanas principi, kas vislabāk atbilst Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, projektējot pielāgojamu mājokli. Balstoties uz veikto analīzi, tiek secināts, ka pielāgojamu mājokļu projektēšana ir nepieciešama, lai mājokļus būtu iespējams pielāgot mainīgajām iedzīvotāju vajadzībām, neveicot būtiskas investīcijas vai būvdarbus. Lai mājokļus varētu pielāgot Latvijas iedzīvotāju vajadzībām, ieteicams tos projektēt, izmantojot nenoteiktības principu. Atslēgas vārdi: pielāgojamība, mājoklis, elastība, vajadzības, mūsdienas. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 40 lappuses, ieskaitot projekta skaidrojošo aprakstu, 11 attēlus un shēmas. Tam ir 2 pielikumi un izmantoti 42 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi pielāgojamība, mājoklis, elastība, vajadzības, mūsdienas
Atslēgas vārdi angļu valodā adaptability, housing, flexibility, needs, contemporary
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 19:59:36