Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mikroklimata veidošana daudzdzīvokļu ēkām ar pasīvo dizainu
Nosaukums angļu valodā A Microclimate for Multi-Apartment Buildings With a Passive Design
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Ervīns Krauklis
Anotācija Pasauli un tajā skaitā Latviju ietekmē globālā klimata izmaiņas. Arhitektūra ir nozare, kurā iespējams domāt un projektēt ilgtspējīgi, tādējādi samazinot enerģijas patēriņu un tajā pašā laikā pasargāt ēkas iedzīvotāju no ārējiem klimatiskajiem apstākļiem. Mikroklimata veidošanai ar pasīvā dizaina metodēm galvenais mērķis ir nodrošināt komfortablu iekšējo telpu mikroklimatu, lai tās iedzīvotājam būtu komfortabli un, lai aktīvā enerģijas patēriņa ierīces kļūtu par sekundāru instrumentu iekštelpu mikroklimata nodrošināšanai. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4.kursa studentes Megijas Simsones bakalaura darba mērķis ir, balstoties uz literatūras pieejamiem avotiem un citu valstu pieredzēm veikt analīzi, kā pasīvais dizains spēj palīdzēt samazināt enerģijas patēriņu bez mehānisko ierīču nepieciešamības, un izmantojot vienkāršus pamatprincipus, ko iespējams ievērot gan privātmāju, gan daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku projektēšanā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām, kur tiek pētīts pasīvā dizaina koncepcijas no vēstures aspekta mājokļiem, esošām uzbūvētām ēkām nelabvēlīga iekštelpu mikroklimats, pasīvā dizaina pamatprincipi un pasīvā dizaina pamatprincipi ārtelpas ar labiekārtošanas elementiem. 1.nodaļā balstoties uz pieejamiem literatūras avotiem apskatīta mājokļu pasargāšanas no ārējiem klimatiskajiem apstākļiem periodā no vēstures aspekta – mājokļa tehnoloģijas nepieciešamība atkarībā no klimatiskajiem apstākļiem. Balstoties uz aptaujas un intervijas iegūtajiem datiem pētīts nelabvēlīga iekštelpu mikroklimata izveidošanās un tā sekas. 2.nodaļā balstoties uz pieejamiem literatūras avotiem tiek pētīts un apskatīts iekštelpu mikroklimata veidošanas pamatprincipi un ieteicamās izmantojamās metodes, lai samazinātu ēkas enerģijas patēriņu samazinot aktīvā dizaina elementu izmantošanu. Balstoties uz aptaujas un intervijas iegūtajiem datiem tiek pētīta pasīvā dizaina pielietošanas esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām. 3.nodaļā balstoties uz pieejamiem literatūras avotiem tiek pētīts un apskatīts iekštelpu mikroklimata ietekmējoši faktori un pamatprincipi no ārtelpu labiekārtojuma elementu izvēles. Darba rezultātā tiek secināts, ka nepieciešams projektēšanas stadijā izvērtēt esošo novietni, apkārti, pilsētu, kvartālu, un veikt vajadzīgo pasīvā dizaina pamatprincipu pielietošanu, lai maksimāli samazinātu projektējamās un esošās ēkas ekspluatācijas izmaksas ilgtermiņā. Domājot par ilgtermiņa arhitektūru nepieciešams apzināties projektēšanas un celtniecības procesu turpmākās ēkas ekspluatācijas izejvielu samazināšanai, enerģijas patēriņa, piesārņojuma, atkritumu un apkārtējas vides izmaiņām, lai būtiski neietekmētu dabas resursus un nenoslogojot vidi, kurā ēka atrodas. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 21 lappuses pētnieciskās daļas, 16 lappusēm skaidrojošā apraksta daļas, 1 lappuse grafiskās daļas, ieskaitot 38 attēlus un 2 pielikumus. Bakalaura darbam izmantoti 36 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Arhitektūra, pasīvais dizains, dizaina pamatprincipi, novietne, mikroklimats, orientācija, debespuses, saules izgaismojums, daudzdzīvokļu ēka, dzīvojamās ēkas, ēnojums, laikapstākļi, ekoloģiska būvniecība, ilgtspējīga arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Architecture, passive design, design principles, location, microclimate, orientation, skyline, sunlight, apartment buildings, residential buildings, shading, weather, ecological construction, sustainable architecture
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 19:40:43