Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Akustiskais komforts dzīvojamā vidē
Nosaukums angļu valodā Acoustic Comfort in the Residential Environment
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Guntis Grabovskis
Anotācija Akustiskais komforts dzīvojamā vidē ir viens no cilvēka kopējo labklājības līmeni definējošiem jēdzieniem. Dzīvojamo ēku arhitektūras kontekstā izpratne par akustisko komfortu ir subjektīva, vadoties galvenokārt pēc indivīdu fizioloģiskajām un psihoemocionālajām skaņas uztveres īpatnībām. Akustiskais diskomforts rodas skaņas piesārņojuma gadījumā, ko var radīt un veicināt dzīvojamo ēku konstruktīvais stāvoklis un arhitektoniska rakstura nepilnības. Skaņas fizikālo īpašību spektrs ir plašs, tādēļ dažāda tipa skaņām jaunbūvju projektēšanā piemērojami atšķirīgi akustiskie risinājumi, kas, atkarībā no to pielietojuma un piemērotības attiecīgās ēkas konstrukcijai, var mazināt vai novērst potenciālu akustisko diskomfortu ēkā, dzīvojamā vidē. Atšķirīga ir jaunbūvju un esošas dzīvojamās arhitektūras – piemēram, vēsturisko dzīvojamo ēku – akustiskā kvalitāte, kā arī ēku piemērotība atjaunošanas darbiem, tādēļ pieeja akustikas atjaunošanai esošā arhitektūrā ir sensitīva, tomēr – nepieciešama. Pētījuma mērķis ir definēt galvenos faktorus, kas veicina akustisko diskomfortu dzīvojamā vidē un analizēt to novēršanas konstruktīvās un arhitektoniskās iespējas esošā arhitektūrā un jaunbūvēs. Pirmajā pētījuma nodaļā apskatīts akustikas un skaņas jēdziens, kā arī tā iedarbība uz cilvēka fizioloģisko un psihoemocionālo veselību. Otrajā pētījuma nodaļā apskatīta skaņas un materiālu, kā arī formu mijiedarbība, kā arī akustisko diskomfortu veicinošie faktori dzīvojamā vidē, analizējot izveidotās aptaujas respondentu sniegtās atbildes par tēmu. Trešajā nodaļā analizēti risinājumi akustiskā komforta uzlabošanai esošās, galvenokārt – vēsturiskās dzīvojamās ēkās, akustikas uzlabošanas un atjaunošanas procesu ierobežojumi, kā arī piemērotākie materiāli un akustiskie risinājumi jaunbūvju projektēšanā. Darba ietvaros izdarīti secinājumi, ka risinājumu pielietojamība praksē ir atkarīga no Latvijas tirgū pieejamiem risinājumiem (jaunbūvju kontekstā), kā arī – no normatīvos norādītajām iespējām iejaukties vēsturisko ēku arhitektūrā. Rezultātā tiek izmantoti aplikatīva rakstura, toties efektīvi akustiskie risinājumi, jo ēku akustikas atjaunošana ar konstruktīvu iejaukšanos ir sarežģīts un dārgs process. Darba struktūru sastāda pētījuma daļa ar ievadu, trim (3) analītiskajām nodaļām un secinājumiem, savukārtstudiju ietvaros veiktā projekta skaidrojošā apraksta daļu sastāda ievads un septiņas (7) nodaļas. Darbam ir astoņi (8) pielikumi, septiņi (7) ir veiktās aptaujas rezultātu grafisks attēlojums. Astotais (8.) pielikums ir daudzdzīvokļu ēkas projekta planšete A2 formātā. Bakalaura darbs sastāv no piecdesmit vienas (51) lapas, divpadsmit (12) izmantotās literatūras avotiem un trīsdesmit deviņiem (39) interneta resursiem.
Atslēgas vārdi akustiskais komforts, arhitektūra, dzīvojamā vide
Atslēgas vārdi angļu valodā acoustic comfort, architecture, residential environment
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 19:13:12