Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rekreācijas funkcija daudzdzīvokļu namu pagalmos
Nosaukums angļu valodā Recreational Function in the Courtyards of Residential Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Una Īle
Anotācija Bakalaura darbā tiek apskatītas rekreācijas funkcijas izmantošanas iespējas daudzdzīvokļu namu pagalmos dažādos vecuma posmos, tiek apskatīta esošā rekreācijas funkcijas situācija Talsu daudzdzīvokļu namu pagalmā, veikta aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par ārtelpas kvalitāti Talsu daudzdzīvokļu namu pagalmos. Vairumā gadījumu daudzdzīvokļu namu pagalmos netiek izmantots potenciāls rekreācijas funkciju veidošanai, nav apmierināts sabiedrības pieprasījums pēc atpūtas dažādos vecumos. Darba mērķis ir noskaidrot būtiskākos telpiskos priekšnosacījumus rekreācijas funkcijas nodrošinasanai daudzdzīvokļu namu pagalmos dažādos vecuma posmos. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmā daļa ietver rekreācijas jēdziena analīzi un nozīmi pilsētbūvniecībā, rekreācijas ietekmes uz cilvēka vispārējo stāvokli izpēti. Iepazīstina ar normatīvajiem aktiem, kuri regulē rekreācijas zonu attīstību daudzdzīvokļu namu pagalmos Latvijā. Otrajā nodaļā sniegts pārskats par Latvijas un ārvalstu pieredzi sabiedrisko rekreācijas zonu integrēšanā pilsētas telpā. Trešajā nodaļā sniegts pārskats par esošo rekreācijas zonu stāvokli Talsos, sniegts pārskats par iedzīvotāju vēlmēm un vajadzībām Talsu daudzdzīvokļu namu pagalmos, kā arī apskatīti plānotie projekti Talsos, kas iekļauj rekreācijas zonu izveidi. Praktiskā daļa ietver informācijas vākšanu, aptaujājot pētāmā objekta iedzīvotājus, kā arī rekreācijas iespēju apsekošanu Talsu daudzdzīvokļu namu pagalmos. Bakalaura darba ietvaros tika izstrādāts daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar publiskām funkcijām pirmajā stāvā skaidrojošs apraksts. Pētījuma rezultātā tiek izstrādāta Talsu daudzdzīvokļu namu ārtelpas kvalitātes SVID matrica. Bakalaura darba apjoms: 39 lpp., ietver 49 attēlus, 1 tabulu, pievienoti 10 pielikumi. Izmantots 51 literatūras avots. Atslēgas vārdi: rekreācija, iekšpagalms, publiskā ārtelpa, bērnu laukumi, sporta laukumi, kopienas dārzi
Atslēgas vārdi rekreācija, iekšpagalms, publiskā ārtelpa, bērnu laukumi, sporta laukumi, kopienas dārzi
Atslēgas vārdi angļu valodā recreation, courtyard, public outdoor space, children's playgrounds, sports grounds, community gardens
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 18:17:03