Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Prefabricētas vienģimenes dzīvojamās mājas Latvijā un to atbilstība mūsdienu prasībām
Nosaukums angļu valodā Prefabricated Single-Family Houses in Latvia and Their Compliance with Contemporary Requirements
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Velta Holcmane
Anotācija Bakalaura darba “Prefabricētas vienģimenes dzīvojamās mājas Latvijā un to atbilstība mūsdienu prasībām” mērķis ir apkopot informāciju par prefabricētām vienģimenes dzīvojamām ēkām, izzināt mūsdienu patērētāja mājokļa vēlmes, veikt prefabricēto vienģimenes ēku piedāvājuma apskati un vērtēt to atbilstību aktuālajām mājokļa vēlmēm. Bakalaura darba mērķa sasniegšanai tiek noteikti sekojuši darba uzdevumi: apkopot prefabricētu vienģimeņu dzīvojamo ēku vēsturiskās attīstības – veidus, to priekšrocības un trūkumus; apkopot aktuālās cilvēku vēlmes mājokļa kontekstā; apkopot Eiropas un Latvijas statistikas datus par patērētāju vēlmēm; novērtēt Latvijas tirgū pieejamo prefabricēto māju atbilstību mūsdienu mājokļa vēlmēm. Darba izstrādes laikā veikta literatūras apkopošana un sistematizēšana, analītisko datu apstrāde un statistisko datu apstrāde, tirgus piedāvājuma analīze, objektu grafiskā analīze – tirgū pieejamo prefabricēto vienģimenes dzīvojamo māju projektu analīze un salīdzinājums. Darba pirmajā daļā apkopota prefabricētu vienģimenes dzīvojamo ēku vēsture, prefabricētu vienģimenes dzīvojamo ēku veidi, priekšrocības un trūkumi. Darba otrajā daļā apkopoti statistikas dati par mājokļu situāciju Latvijā, par mājokļu aktualitātēm: energoefektivitāti un daudzfunkcionalitāti. Darba trešajā daļā apkopoti dažādie prefabricēto mājokļu piedāvājumi, apkopti vienģimenes dzīvojamo ēku projekti un veikts to novērtējums. Darbā tiek secināts, ka prefabricētas vienģimenes dzīvojamās ēkas daļēji atbilst aktuālajām mājokļa prasībām, patērētājiem ir iespējams pielāgot un uzlabot mājokli pēc ražotāja piedāvājuma. Svarīga ir patērētāja izglītotība mājokļa jautājumos.
Atslēgas vārdi prefabricēts, vienģimenes mājoklis, dzīvojamā māja, modulārs
Atslēgas vārdi angļu valodā prefabricated, single-family house, residental house, modular
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 18:10:23