Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dzīvojamās vides mērogs Latvijas mazpilsētās
Nosaukums angļu valodā The Scale of the Residential Environment in Small Towns of Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dainis Bērziņš
Recenzents Līva Garkāje
Anotācija Bakalaura darba pētījuma “Dzīvojamās vides mērogs Latvijas mazpilsētās” autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa students Armands Blūms. Mūsdienās Latvijas mazpilsētas saskaras ar virkni problēmu: reģiona mazpilsētu “izmiršana”, Pierīgas mazpilsētu nekontrolēta izplešanās, iedzīvotāju blīvuma samazināšanās, slikta pakalpojumu pieejamība un atkarība no personiskā auto, kā arī vides tradicionālās identitātes izzušana. Šīs visas problēmas ir saistītas ar dzīvojamās vides mērogu un tā ietekmi uz dažādiem dzīves kvalitātes faktoriem. Nesakārtota un neapmierinoša dzīvojamā vide var atgrūst esošos iedzīvotājus un kaitēt jaunu iedzīvotāju un tūristu piesaistei. Teorētiskā pētījuma mērķis ir analizēt un definēt Latvijas mazpilsētu dzīvojamās vides mēroga tipus, to priekšrocības un trūkumus, kā arī atrast paņēmienus, kā novērst iespējamos trūkumus un pilnveidot vidi mūsdienu cilvēka vajadzību kontekstā. Bakalaura darba teorētiskais pētījums sastāv no trim daļām. Tā pirmajā daļā izskatīta Latvijas mazpilsētu apbūves vēsture, mūsdienu dzīvojamās apbūves attīstības tendences, kā arī definētas dzīves kvalitātes priekšrocības, ko sniedz mazpilsētu dzīvojamā vide. Otrajā daļā ir definēti Latvijas mazpilsētu dzīvojamās vides mēroga tipi un salīdzināta to ietekme uz dažādiem dzīves kvalitātes kritērijiem. Salīdzinošā analīze veikta uz literatūras un aptaujas datu apkopojuma par mēroga ietekmi uz dažādiem dzīvojamās vides kvalitātes faktoriem. Trešajā daļā noteikti veidi, kā uzlabot esošās mazpilsētu apbūves trūkumus un apskatīta pilsētplānošanas un arhitektūras projektu ietekme uz dzīvojamās vides kvalitāti visas mazpilsētas mērogā, kā arī noteikts optimālākais apbūves mēroga tips mūsdienīgai mazpilsētu videi. Pētījuma rezultātā apkopotas Latvijas iedzīvotāju izvirzītās galvenās priekšrocības un trūkumi dzīvei mazpilsētās, analizēts un salīdzināts, kā dažāda mēroga dzīvojamā vide ietekmē tās iedzīvotāju dzīves kvalitāti, noteikta optimālākā apbūve maksimālai dzīves kvalitātes nodrošināšanai mazpilsētās un izvirzīti ieteikumi mēroga izraisīto trūkumu novēršanai. Bakalaura darba pētījuma apjoms ir 27 lappuses. Darbā izmantoti 38 literatūras avoti un pievienoti 3 pielikumi. Darba ietvaros veikta socioloģiskā aptauja par dzīves kvalitāti dažādu tipu mazpilsētās. Aptaujas anketu kopumā aizpildījuši 136 respondenti. Pielikumā ir socioloģiskā aptauja un tās rezultātu apkopojums un studiju projekta grafiskā daļa, samazināta A3 formātā.
Atslēgas vārdi mazpilsētas arhitektūra, cilvēka mērogs, mājoklis, dzīves kvalitāte, pilsētvides reģenerācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā small town architecture ,human scale, housing, quality of life, urban regeneration
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 18:04:41