Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Multifunkcionalitāte daudzdzīvokļu ēkās
Nosaukums angļu valodā Multifunctionality in Apartment Buildings
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Jānis Krastiņš
Recenzents Ilze Miķelsone,
Anotācija 21. gadsimta straujās urbanizācijas dēļ pilsētas kļūst arvien blīvākas un rodas nepieciešamība daudzdzīvokļu ēkām nodrošināt ne tikai tradicionālo dzīvesvietas funkciju, bet arī vairākas ekonomiski un telpiski diktētas papildfunkcijas, kas rada pilsētvides daudzveidību un ērtību. Jauktu funkciju arhitektūra tiecas sasniegt maksimālo ēkas lietošanas potenciālu – multifunkcionālas daudzdzīvokļu ēkas ietver sevī gan privāto mājokļu zonu, gan publiska rakstura apkalpes telpas, integrējot tās vienotā telpiskā struktūrā, bet tajā pašā laikā saglabājot katras funkcijas neatkarību. Bakalaura darba mērķis ir analizēt multifunkcionalitātes vēsturiskos piemērus un to attīstību daudzdzīvokļu ēkās, apzināt dažādu funkciju apvienošanas ekonomiskos, sociālos un telpiskos faktorus kā arī izvērtēt multifunkcionalitātes arhitektoniskās kvalitātes pilsētvides kontekstā. Bakalaura darbs sastāv no trīs nodaļām un sešām apakšnodaļām. 1. nodaļā tiek analizēta multifunkcionalitātes attīstība daudzdzīvokļu ēkās dažādos vēstures periodos, tiek apskatītas tās galvenās tendences un veidojošie faktori gan pasaules, gan šaurākā – Latvijas teritorijas – kontekstā. 2. nodaļā tiek analizēta funkciju savietojamība mūsdienu daudzdzīvokļu ēkās, galvenie multifunkcionālu daudzdzīvokļu projektēšanas principi un dažādu funkciju semantika ēkas arhitektoniski-mākslinieciskajā tēlā. Tiek aplūkoti mūsdienu multifunkcionālu daudzdzīvokļu ēku piemēri. 3. nodaļā analizētas multifunkcionalitātes arhitektoniskās kvalitātes dažāda rakstura pilsētvides kontekstā. Plašāk tiek aplūkots blīvi apbūvēta vēsturiskā centra un lielmēroga rajona apbūves konteksts. Darba rezultātā tiek iegūti secinājumi par multifunkcionalitātes attīstības tendencēm arhitektūrā un pilsētbūvniecībā, galvenajiem multifunkcionālu daudzdzīvokļu ēku projektēšanas principiem un to kvalitātēm dažādā ģeogrāfiskā kontekstā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 40 lapaspuses, neieskaitot pielikumus, ieskaitot 28 attēlus, vienu grafiku, trīs tabulas, un izmantoti 35 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Multifunkcionalitāte, daudzfunkcionalitāte, jaukta lietojuma arhitektūra, daudzdzīvokļu ēkas
Atslēgas vārdi angļu valodā Multifunctionality, mixed-use architecture, apartment buildings
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 17:28:53