Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu namu ārtelpas pieejamība cilvēkiem ar redzes funkcionāliem traucējumiem
Nosaukums angļu valodā Accessibility of the Outdoor Space of Apartment Buildings for People with Visual Impairments
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Alisa Koroļova
Recenzents Ilze Bērziņa
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes 4. kursa studentes Agates Kalniņas bakalaura darba “Daudzdzīvokļu namu ārtelpas pieejamība cilvēkiem ar redzes funkcionāliem traucējumiem” mērķis ir apkopot un analizēt risinājumus vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar redzes traucējumiem daudzdzīvokļu dzīvojamās vides ārtelpā. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. Apkopot informāciju par universālā dizaina pamatprincipiem un priekšrocībām; 2. studēt un analizēt literatūru par daudzdzīvokļu namu ārtelpas pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem; 3. intervēt Latvijas Neredzīgo biedrības un organizācijas “Apeirons” pārstāvjus par esošo situāciju publiskās ārtelpas pieejamībā; 4. veikt vides apsekošanu, lai konstatētu, kāds ir pašreizējais vides pieejamības stāvoklis. Bakalaura darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, kurās pētīta vides pieejamība cilvēkiem ar redzes traucējumiem un universālā dizaina pamatprincipi, publiskās ārtelpas pieejamības risinājumu veidi, kā arī iekļaujošas daudzdzīvokļu ēku ārtelpas risinājumi. 1. nodaļā, balstoties uz literatūras analīzi, pētīta ārtelpas uztvere cilvēkiem ar redzes traucējumiem, universālā dizaina pamatprincipi un pieejamas publiskās ārtelpas priekšrocības. 2. nodaļā veikta trīs publiskās ārtelpas vides pieejamības risinājumu un iekļaujoša dizaina analīze un salīdzinājums. 3. nodaļā pētīti pieejamas daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ārtelpas faktori, pašreizējie pilsētvides izaicinājumi vides pieejamības aspektā, kā arī esošā vides pieejamības situācija Talsos un potenciālie risinājumi. Balstoties uz apkopoto informāciju un veiktajiem novērojumiem, tika secināts, ka, projektējot publiskās ārtelpas, ir jāņem vērā katras sabiedrības grupas vajadzības. Lai daudzdzīvokļu ēku ārtelpa būtu pieejama cilvēkiem ar redzes traucējumiem, ir būtiski veidot dizainu pēc universālā dizaina pamatprincipiem. Bakalaura darba apjoms ir 40 lappuses, no kurām 30 lappuses ir teorētiskā pētījuma daļa un 10 lappuses ir skaidrojošais apraksts. Teorētiskajā daļā iekļauti 12 attēli un 2 tabulas, savukārt skaidrojošajā aprakstā – 1 attēls. Pielikumā ir iekļauti veikto interviju ar nozares ekspertiem jautājumi, apsekojuma teritorijas karte un studiju projekta grafiskās daļas samazināti A2 attēli. Darba izstrādē tika izmantoti 42 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Redzes traucējumi, vides pieejamība, universālais dizains, daudzdzīvokļu ēku ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā Visual impairment, environmental accessibility, universal design, residential buildings’ outdoor space
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 16:46:09