Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošības prasību nodrošināšana būvobjektos un to pilnveide
Nosaukums angļu valodā Ensuring fire safety requirements in construction sites and their improvement
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs Raimonds Kudlis
Recenzents Igors Ponomarjovs
Anotācija Diplomprojekta autore ir Rīgas Tehniskās universitātes inženiera profesionālo studiju “Ugunsdrošības un civilā aizsardzība” 2. kursa studente Gita Lejniece. Diplomprojekta nosaukums ir “Ugunsdrošības prasību nodrošināšana būvobjektos un to pilnveide”. Diplomprojekta mērķis: izvērtēt ugunsdrošības uzraudzības darba rezultātus, kā arī analizēt problēmas, kas rodas veicot ugunsdrošības pārbaudes būvobjektos. Rezultātā paredzēts izstrādāt informatīvo materiālu VUGD amatpersonām, kā arī būvniecību kontrolējošo institūciju darbiniekiem, kas atvieglotu darbu veicot ugunsdrošības pārbaudes būvobjektos. Diplomprojektā apkopota arī ārvalstu pieredze par ugunsdrošības pārbaužu veikšanu būvobjektos. Diplomprojekta 1.daļā apkopota informācija par lielākajiem ugunsgrēkiem būvobjektos, kā arī pētītas Latvijas būvnormatīvu prasības, kas jāievēro veicot esošu būvju pārbūvi, atjaunošanu, restaurāciju, novietošanu, lietošanas veida maiņu, kā arī projektējot un būvējot jaunas būves, Diplomprojekta 2.daļā analizētas likumdošanas prasības, kas saistošas ugunsdrošības uzraudzībai būvobjektos, pētīti statistikas dati par veiktajām ugunsdrošības pārbaudēm valsts būvobjektos. Diplomprojekta 3.daļā pētnieciskā darba ietvaros, kā arī, lai apzinātu raksturīgākās problēmas, kas rodas veicot ugunsdrošības pārbaudes būvobjektos. tika veikta VUGD amatpersonu un būvniecību uzraugošo iestāžu darbinieku aptauja. Apkopojot iegūtos datus, autore pierādīja diplomprojektā izvirzīto hipotēzi, kas pierāda, ka izstrādātais informatīvais materiāls atvieglots un sekmēts VUGD amatpersonu un būvniecību regulējošo iestāžu darbu, veicot ugunsdrošības prasību kontroli būvobjektos. Diplomprojekts sastāv no 48 lapām, 3 daļām, 11 nodaļām un 4 apakšnodaļām. Darba izstrādei izmantoti 34 literatūras avoti un iekļauti 2 pielikumi. Tas satur 27 attēlus.
Atslēgas vārdi Ugunsdrošības prasību nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Ensuring fire safety requirements
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 13:27:02