Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Ilgtspējīga pieeja oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai Latvijas būvniecības nozarē
Nosaukums angļu valodā A sustainable approach for the reduction of carbon dioxide emissions in the Latvian construction industry
Struktūrvienība 22500 Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūts
Darba vadītājs Jānis Zvirgzdiņš
Recenzents Kristīne Fedotova
Anotācija Maģistra darba galvenā uzmanība pievērsta klimata pārmaiņām un to saistībai ar būvniecības nozares oglekļa dioksīda emisijām. Maģistra darba mērķis ir izanalizēt Latvijas būvniecības nozarē valdošos oglekļa dioksīda emisiju rašanās apstākļus un sniegt risinājumus un ieteikumus, kas palīdz samazināt oglekļa dioksīda emisijas. Maģistra darbs sastāv no 155 lappuses, 49 attēliem, 3 tabulām un 192 izmantotās literatūras avotiem, kuru starpā ir avoti no tādām datu bāzēm kā Scopus, ScienceDirect, Wiley tiešsaistes bibliotēka un ACM digitālā bibliotēka. Maģistra darbs ir sadalīts četrās daļās, un tās ir analītiskā daļa, teorētiskā daļa, praktiskā daļa un projekta daļa. Analītiskā daļa ir pārskats par statistisko informāciju, kas iegūta no dažādiem avotiem par siltumnīcefekta gāzēm, globālo oglekļa dioksīda emisiju līmeni un oglekļa dioksīda emisijām no dažādām nozarēm. Tāpat tiek sniegts ieskats oglekļa dioksīda aprēķina metodēs visā ēkas dzīves ciklā, Latvijas būvniecības uzņēmumu saistībā ar oglekļa dioksīda emisijām un Latvijas valdības uztverē par būvniecības nozares oglekļa dioksīda emisijām. Teorētiskajā daļā tiek analizēts teorētiskais pamatojums, kas saistīts ar klimata pārmaiņas ietekmējošiem faktoriem, siltumnīcefekta gāzu darbības principiem un oglekļa dioksīda un citu siltumnīcefekta gāzu īpašībām. Tas arī sniedz ieskatu klimata pārmaiņu un oglekļa dioksīda emisiju savstarpējā saistībā, globālo intervences fonu un klimata pārmaiņu virzību. Daļa noslēdzas ar teoriju par ilgtspējīgu prakšu iekļaušanu būvniecības nozarē. Praktiskās daļas pamatā ir aptaujas anketa, kuras mērķis ir identificēt galvenos apstākļus un šķēršļus, kas traucē Latvijai sasniegt oglekļa neitrālu būvniecības nozari. Anketa tika izstrādāta, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no iepriekšējām daļām. Projekta daļā iekļauts risinājums un ieteikumi aptaujas anketā konstatētajiem šķēršļiem oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai Latvijas būvniecības nozarē. Risinājums ir paredzēts vienkāršai ieviešanai starp nozares pārstāvjiem un valsts iestādēm, kas saistītas ar būvniecību un vides aizsardzību. Maģistra darba noslēgumā tiek izstrādāti secinājumi un priekšlikumi, kas ietver arī turpmāko pētniecības virzienu.
Atslēgas vārdi būvniecības nozare, CO2, ilgtspējība, klimata pārmaiņas, oglekļa dioksīds, siltumnīcefekta gāzes
Atslēgas vārdi angļu valodā carbon dioxide, climate change, CO2, construction industry, greenhouse gas, sustainability
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 13.01.2023 12:57:01