Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Jaunuzņēmumu izaugsmes faktoru novērtējums Indijā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Factors Affecting Start-ups Growth in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Angelina Roša
Anotācija Šī pētījuma mērķis ir atklāt iezīmes, kas ietekmē jaunuzņēmumu panākumus pasaulē, kas vienmēr mainās. Apgrozījums, iekšējā tirgus atvērtība, tirgus dinamika un valdības politika ietekmē kapitāla investoru lēmumus un uzņēmēju uzticību. Šī darba mērķis ir identificēt un novērtēt Indijas jaunuzņēmumu inovācijas un izaugsmi ietekmējošos faktorus. Darbam ir trīs daļas: teorētiskais pamatojums, pētījuma metodes un empīriskais pētījums. Problēma, pētījuma jautājumi, maģistra darba mērķis, objekts un tēma, kā arī pētījuma ierobežojumi ir apskatīti ievadā. Maģistra darba pirmajā daļā ir sniegts pamatīgs literatūras apskats, kas sadalīts četrās galvenajās tēmās, par faktoriem, kas veicina jaunuzņēmumu inovāciju un panākumus. Darba pirmajā daļā uzmanība tiek pievērsta faktoriem, kas nosaka uzņēmuma darbību, bet otrajā pusē ir apskatītas uzņēmumu īpašniekiem pieejamās iespējas un finansējuma avoti. Tālāk autors aplūko, kā ekonometrija var novērtēt raksturlielumus, kas ir vissvarīgākie jaunuzņēmumu ilgtermiņa darbībai. Kā pētījuma metode, izmantota faktoru analīze, lai pārbaudītu galvenos faktorus, kas veido Indijas jaunuzņēmumus, ir izklāstīta otrajā nodaļā. Datu vākšanas rezultāti ir sniegti trešajā nodaļā kopā ar analīzi un kopsavilkumu. Tiek veikta faktoru analīze, lai novērtētu galvenos elementus, kas ietekmē jaunuzņēmumus Indijā, un turpmākai ieviešanai ir ieteikta paradigma jaunuzņēmumu attīstībai Indijā.
Atslēgas vārdi "panākumi" , "faktori", jaunuzņēmumi, uzņēmējdarbība, bizness, nodarbinātība, ekonomiskā izaugsme
Atslēgas vārdi angļu valodā "success" , "factors" ,startups,entrepreneurship,business,employment,economic growth
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2023 15:29:01