Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Produkta izvietošanas metodoloģijas pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Refinement of Product Deployment Methodology
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Oksana Ņikiforova
Recenzents Jānis Grabis
Anotācija Lai nodrošinātu klientu apmierinātību spējās metodoloģijas izstrādē, uzsvars tiek likts uz ātru produkta piegādi. DevOps savukārt veido stingrāku komunikāciju starp komandām, lai uzlabotu sadarbību, iekšējo procesu efektivitāti un pielāgotos augstas mainības apstākļos. Tāpat DevOps daļa - nepārtraukta izvietošana – nodrošina aktīvu un, kā nosaukumā minēts, nepārtrauktu un ātru produkta izvietošanu. Veidojot ātri darbojošos un attīstošu vidi, uzņēmumi saskaras ar problēmām, kuras saistītas ar darbinieku motivācijas trūkumu, izdegšanu, sadarbības trūkumu. Tāpat arī, izstrādājot produktu, organizāciju plānos ne vienmēr ir nodrošināt, lai izstrādātais produkts tiktu izvietots bez problēmām, vēl jo vairāk, lai izstrādātais produkts tiktu izvietots nepārtraukti. Maģistra darbā ir analizēti veidi, kā uzlabot DevOps dzīvescikla modeli, vērtēts uzlabotā modeļa pielietojums praksē, kā arī sniegts dzīvescikla novērtējums. Izvērtēts, vai papildinājumu ieviešana, kas saistīta ar nepārtrauktas izvietošanas procesu uzlabošanu, ir efektīva, tāpat arī izvērtēti papildu procesi, kas ietekmē izvietošanas procesu. Uzlabotais dzīvescikla modelis tiek piedāvāts izmantošanai tādas organizācijas DevOps metodoloģijas uzlabošanai, kas jau izmanto vai plāno ieviest metodoloģiju. Pilnveidotā metodoloģija tiek pielietota vienā no aprakstītajiem uzņēmumiem, kurā komunikācija gan klientu, gan uzņēmuma kolēģu starpā ir efektīva un ātra, tāpat darbinieki ir motivēti un klientu apmierinātība produkta izvietošanā ir augsta. Maģistra darba apjoms ir 94 lpp., 6 tabulas, 21 attēls, izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi DevOps, nepārtraukta integrācija, nepārtraukta izvietošana, GitOps, produkta izvietošana
Atslēgas vārdi angļu valodā DevOps, continuous integration, continuous deployment, GitOps, product deployment
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2023 05:27:44