Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Darbplūsmu optimizācija finanšu iestādēs
Nosaukums angļu valodā Optimization of Workflows in Financial Institutions
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Jānis Grabis
Recenzents Rūta Pirta-Dreimane
Anotācija Lai nodrošinātu biznesa procesu izpildes kvalitāti un efektivitāti, uzņēmumos tiek pielietotas darbplūsmas. Darbplūsmu optimizācijas procesi ļauj panākt dažādu ar darbplūsmu izpildi saistītu rādītāju uzlabošanu, piemēram - samazināt darbplūsmu izpildes laiku, mazināt manuāli veicamo darbību skaitu vai uzlabot noturību pret kļūdām. Tā kā darba autors strādā finanšu iestādē un saskaras ar darbplūsmu sastādīšanas un optimizācijas procesiem, tika izvēlēts darba temats: ”Darbplūsmu optimizācija finanšu iestādēs”. Šī darba mērķis ir noskaidrot, kādas ir finanšu iestādēm raksturīgu darbplūsmu optimizācijas pieejas, noteikt, kādus rezultātus sniedz praktiska darbplūsmu optimizācijas risinājumu ieviešana un noskaidrot, kuras darbplūsmu optimizācijas pieejas ir visefektīvākās. Darba ietvaros tiek analizēta zinātniskā literatūra, lai iegūtu padziļinātu informāciju par darbplūsmu uzbūvi, veidiem un optimizācijas pieejām. Tiek apskatītas finanšu iestādēm specifiskas darbplūsmas un aprakstīti praktiski darbplūsmu optimizācijas ieviešanas piemēri. Lai noskaidrotu finanšu/IT nozares profesionāļu viedokli par darbplūsmu optimizācijas metožu pielietojumu, tiek veikts kvantitatīvs pētījums - aptauja divos starptautiskos finanšu uzņēmumos. Lai noskaidrotu praksē ieviesto optimizācijas metožu efektivitāti, tiek veikts pētījums - gadījuma izpēte, kuras mērķis ir noteikt optimizācijas metodes ietekmi uz darbplūsmu izpildes laika samazināšanos. Var secināt, ka uzņēmumā ieviestās darbplūsmu optimizācijas metodes kopumā ir sekmīgi samazinājušas darbplūsmu izpildes laiku. Noslēgumā tiek apkopoti darba rezultāti un veikti secinājumi par apskatīto darbplūsmu optimizācijas metožu efektivitāti. Darba apjoms - 99 lpp., 12 tabulas, 49 attēli un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi darbplūsma, optimizācija, projektu vadība, informācijas tehnoloģija, finanses
Atslēgas vārdi angļu valodā workflow, optimization, project management, information technology, finance
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2023 19:50:20