Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Uzņēmējdarbības nepārtrauktību ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana mazos un vidējos uzņēmumos Indijā
Nosaukums angļu valodā Identification and Assessment of Factors Influencing Business Continuity in Small and Medium-Sized Enterprises in India
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irēna Vaivode
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Maģistra darba autor: Eliyas Kochukunnel Raju Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Assist. Prof. Irena Vaivode. Maģistra darba temats: Uzņēmējdarbības nepārtrauktību ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana mazos un vidējos uzņēmumos Indijā Maģistra darbs: Tas ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 90 lappuses, tajā ir 40 attēli, 14 tabulas, 5 formulas, bibliogrāfija un avotu saraksts satur 53 avotus angļu valodā. Darbam ir 10 lapas ar pielikumiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) sniedz ievērojamu ieguldījumu tādu valstu ekonomikā kā Indija. Šo ieguldījumu var redzēt IKP un nodarbinātības līmenī. Tomēr mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) joprojām saskaras ar dažādām problēmām, piemēram, mainīgajiem lielumiem, kas ietekmē to dzīvotspēju. Ražošanas un cilvēkresursu faktori, piemēram, izejvielas, jaunu produktu izstrāde, darbinieku un darba devēju meistarība, konsultēšana un orientācija, kā arī profesionālā apmācība un mentorings; mārketinga un veicināšanas faktori; ražošanas tehnikas un tehnoloģiju faktori; un piekļuvi kredītiem un kapitāla faktoriem. Šī pētījuma mērķis ir identificēt un novērtēt faktorus, kas ietekmē Indijas mazo un vidējo uzņēmumu darbības nepārtrauktību. Izmantojot iepriekšējos atklājumus, tiek izstrādāta anketa. Izmantojot sociālo mediju kanālus, piemēram, Facebook, WhatsApp un e-pastu, tiks aptaujāti 144 uzņēmēji, uzņēmumu vadītāji, projektu vadītāji un studenti Koči, Kerala. Tiek veikts Hī kvadrāta tests, lai novērtētu faktorus, kas ietekmē uzņēmējdarbības nepārtrauktību mazos un vidējos uzņēmumos Indijā, un tiek veikta daudzkārtēja regresijas analīze, lai izstrādātu modeli mazo un vidējo uzņēmumu darbības nepārtrauktības uzlabošanai, analizējot noteicošie faktori ir visnozīmīgākie, kurus elementus var novērst un kā šie faktori sazinās. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Eliyas Kochukunnel Raju, Assist. Prof., Dr. oec Irena Vaivode. (2022). Uzņēmējdarbības nepārtrauktību ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana mazos un vidējos uzņēmumos Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierzinātņu un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 104 lpp.
Atslēgas vārdi Mazie un vidējie uzņēmumi, uzņēmējdarbības nepārtrauktība, politiskie faktori, mārketinga faktorings, tehnoloģiskais atbalsts, seku mazināšanas komanda
Atslēgas vārdi angļu valodā Small and Medium Enterprises, business continuity, political factors, marketing factoring, technological support, mitigation team
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2023 15:53:07