Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Zaļās uzņēmējdarbības prakses ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana mazos un vidējos uzņēmumos Indijā
Nosaukums angļu valodā Identification and Assessment of Factors Influencing Green Business Practices in Small and Medium Enterprises in India
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Ilze Judrupa
Anotācija Maģistra darba autor: Anshu Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Dr. oec., Assist. Prof. Ieva Andersone Maģistra darba temats: Zaļās uzņēmējdarbības prakses ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana mazos un vidējos uzņēmumos Indijā. Maģistra darbs: Tas ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, 3 daļām, secinājumiem un ieteikumiem. Darba apjoms ir 89 lappuses, tajā ir 37 attēli, 10 tabulas, 4 formulas, bibliogrāfija un avotu saraksts satur 59 avotus angļu valodā. Darbam ir 9 lappuses ar pielikumiem. Maģistra darba galvenie rezultāti: Iedzīvotāju skaita pieaugums un ierobežotie dabas resursi radīja nepieciešamību piesardzīgi izmantot dabas resursus, izmantojot ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Tāpēc uzņēmēju vidū ir kļuvis vispāratzīts atbalsts vides saglabāšanas pasākumiem. Mazie un vidējie uzņēmumi ir vieni no tiešajiem dalībniekiem, kas varētu veicināt tradicionālo komercdarbību pāreju uz zaļākām metodēm. Tādējādi lielākā daļa uzņēmumu izmanto zaļās uzņēmējdarbības metodes ar dažādiem panākumiem. Šajā pētījumā uzdotie konkrētie pētījuma jautājumi Kādi ir faktori, kas ietekmē zaļās uzņēmējdarbības praksi mazos un vidējos uzņēmumos Indijā un ko var darīt, lai uzlabotu zaļās uzņēmējdarbības praksi mazos un vidējos uzņēmumos Indijā. Izmantojot anketu, kas balstīta uz literatūras pētījumā sniegtajām pazīmēm, tiek noskaidrots ekspertu viedoklis par elementiem, kas ietekmē zaļās uzņēmējdarbības praksi. Spīrmena korelācijas analīze un daudzkārtējās regresijas analīze tiek veikta, lai novērtētu attiecības starp mainīgajiem lielumiem, lai sniegtu priekšlikumu zaļās uzņēmējdarbības prakses veicināšanai MVU. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Anshu, Assist. Prof., Dr. oec., Assist. Prof. Ieva Andersone (2022). Zaļās uzņēmējdarbības praksi ietekmējošo faktoru identificēšana un novērtēšana mazos un vidējos uzņēmumos Indijā. Maģistra darbs. Rīga: RTU, Biznesa inženierijas un vadības institūts, Studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadība” 105 lpp.
Atslēgas vārdi Zaļais bizness, MVU, INDIJA, Ietekmējošo faktoru
Atslēgas vārdi angļu valodā Green business, SME, INDIA, Factor affecting
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2023 10:31:02