Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums KSA ietekme uz finanšu rezultātiem
Nosaukums angļu valodā CSR Impact on Financial Performance
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Justin Wesley Bancroft
Recenzents Kārlis Jānis Ātrens
Anotācija Anotācija Maģistra darba “KSA ietekme uz Uber finanšu rezultātiem” mērķis ir izpētīt saistību starp korporatīvo sociālo atbildību un Uber finanšu rezultātiem. Pēc detalizēta tēmas apskata un atbildes uz pētījuma jautājumu sniegšanas maģistra darbs sākas ar attiecīgās literatūras padziļinātu apskatu par KSA teorijām un to, kā tās ietekmē finanšu rādītājus. Pēc tam tiek ieviesta empīriskās izmeklēšanas metodoloģija, norādot pētījuma modeli, datu vākšanas rīkus, mērīšanas metodes un sīkāku informāciju par izlases lielumu. Šajā pētījumā tiek izmantota regresijas analīze, lai pētītu saistību starp KSA, finansiālo sniegumu, un kontroles mainīgajiem. Dati tiek interpretēti un apspriesti, ņemot vērā esošo literatūru par šo tēmu. Noslēgumā autors atbild uz sākotnējo pētījuma jautājumu, kas tika uzdots šī darba sākumā. Autora secinājums ir, ka KSA ir pozitīva ietekme uz uzņēmuma finanšu rādītājiem. Kā arī autors sniedz ieteikumus turpmākiem pētījumiem, piemēram, izstrādāt jaunu informācijas atklāšanas mērīšanas metodi, kas būtu objektīvāka par esošajiem modeļiem. Vēl viena iespēja turpmākai izpētei ir izmantot citas informācijas atklāšanas metodes, lai uzņēmumi varētu novērtēt savu KSA. Satura analīze ir precīzāks veids, kā novērtēt atsevišķus KSA pārskatus. Vēl viens ieteikums papildu pētījumiem būtu iekļaut dažādus informācijas vākšanas līdzekļus. Turpmākajos pētījumos būtu jāņem vērā arī dažāda veida mainīgie lielumi, kā arī datu vērtības, kuras neietekmē ārējie avoti, lai iegūtu rezultātus no autora izlases pētījuma, ko var izmantot plašāk. Maģistra darbs ir angļu valodā, tā kopējais apjoms ir 80 lappaspuses, un tajā ir 6 tabulas, 1 attēls, 2 formulas, 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: Korporatīvā sociālā atbildība (KSA), Finanšu rādītāji (FR), Aktīvu atdeve (ROA), Peļņa uz akciju (EPS), Uber
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Financial Performance (FP), Return on Assets (ROA), Earnings per Share (EPS), Uber
Valoda eng
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2023 19:15:14