Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Konkurētspējīga biznesa modeļa izstrāde drošības sistēmu uzņēmumam
Nosaukums angļu valodā Development of a competitive business model for the security systems enterprise
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents Gints Škodovs
Anotācija Maģistra darba autore: Diāna Volkova Maģistra darba zinātniskais vadītājs: MBA A. Greitāns Maģistra darba temats: Konkurētspējīga biznesa modeļa izstrāde drošības sistēmu uzņēmumam Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 99 lpp., tajā iekļauti 32 attēli un 15 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 16 avoti latviešu, 60 angļu un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: Maģistra darba ietvaros tika veikta e-komercijas un digitālā mārketinga sinerģijas izpēte videonovērošanas un drošības sistēmu izplatīšanas segmentā, nosakot nozares specifiku. Galvenie secinājumi saistīti ar to, ka biznesa modeļa inovācija attiecās uz unikālām izmaiņām biznesa modeļa pamatelementos. Biznesa modelī ir jāintegrē digitālās tehnoloģijas, lai vēstītu par ievērojamām izmaiņām biznesā. Uzņēmuma SIA “Videoprojekts Baltija” vadībai tiek ieteikts optimizēt esošo biznesa modeli, balstoties uz e-komercijas rīkiem un digitāliem mārketinga instrumentiem. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Volkova D., Greitāns A. (2023). Konkurētspējīga biznesa modeļa izstrāde drošības sistēmu uzņēmumam. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI, maģistra profesionālā studiju programma “Līderība un vadība”. 99 lpp.
Atslēgas vārdi biznesa modelis, e-komercija, konkurētspēja, digitāla mārketinga instrumenti
Atslēgas vārdi angļu valodā business model, e-commerce, competitiveness, digital marketing tools
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2023 12:12:04