Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmumu un organizāciju vadīšana
Nosaukums Scandicast pārveidošana par oglekļa neitrālu ražošanas uzņēmumu
Nosaukums angļu valodā Transformation of Scandicast into a Carbon Neutral Production Company
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs Aldis Greitāns
Recenzents Kārlis Jānis Ātrens
Anotācija Pēdējās desmitgades laikā planētas klimats ir kļuvis siltāks. Šādu izmaiņu virzītājspēks ir siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas palielināšanās cilvēka darbības rezultātā. "Siltumnīcas efekta" dēļ varētu neatgriezeniski mainīties zemes klimats. Šī maģistra darba mērķis ir noskaidrot, kā iepriekš minētie faktori var ietekmēt Scandicast darbības nākotnē no likumdošanas, sabiedrības un klientu viedokļa. Lai saprastu, kā samazināt ražotnes ietekmi uz vidi, teorētiskajā daļā tiek apskatīts Klimata neitralitātes jēdziens kā viens no „Ilgtspējīgas” darbības virzieniem, SEG emisiju loma tajā un CO2 pēdas nospieduma aprēķina metodika. 2021. gadā ES pieņēma ES Klimata likumu, kurā jau tagad ir noteikti mērķi tās dalībvalstīm panākt klimata neitralitāti. Šādi mērķi ietekmē valstu ilgtermiņa stratēģijas un likumdošanu, tāpēc šajā darbā tiks noskaidrots kādas likumdošanas prasības Latvijā ir noteiktas uz šo brīdi un kādas prioritātes valsts attīstībā tiek izvirzītas. Tāpat, pētot esošo situāciju attiecībā uz CO2 pēdas nospieduma aprēķinu un atskaiti, tika veikta klientu aptauja, kurā tika noskaidrots vai Scandicast klientu ir informēti par izmaiņām likumdošanā un vai tie plāno veikt darbības saistītas ar ietekmi uz vidi samazināšanu. Analīze šī darba ietvaros ir veikta no Klimata neitralitātes perspektīvas. PEST analīze tika izvēlēta kā vispiemērotākā ārējā analīze, jo tā visvairāk atbilst šīs tēmas tvērumam. Iekšējās sadaļā kā visatbilstošākā tika izvēlēta SWOT metode - tās ietvaros apzināti ne tikai iespējamie riski, bet ari apskatīti uzņēmuma iespējas. Aprēķinu sadaļā tika apzināti galvenie Scandicast metalurģijas rūpnīcas SEG emisiju avoti un apskatīti CO2 pēdas lielumu ietekmējošie faktori. Noslēgumā autors iesaka uzņēmuma vadībai izveidot darba grupu Klimata neitralitātes projekta īstenošanai un sniedz ieteikumus stratēģijas izstrādei.
Atslēgas vārdi Scandicast pārveidošana par oglekļa neitrālu ražošanas uzņēmumu
Atslēgas vārdi angļu valodā Transformation of Scandicast into a Carbon Neutral Production Company
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2023 17:52:30