Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Zemas emisijas zonu ieviešanas radīto sociāli ekonomisko risku novērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of the social economic risks caused by the introduction of low emission zones in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Inesa Bušovska
Recenzents Armands Auziņš
Anotācija Maģistra darbu izstrādāja 2.kursa studiju programmas Pilsētu un reģionu inženierekonomika studente, Valērija Eglīte. Maģistra darba tēmas nosaukums ir “Zemas emisijas zonu ieviešanas radīto sociāli ekonomisko risku novērtējums Latvijā”. Darba vadītāja ir nodaļas vadītāja, mg.oec. Inesa Bušovska. Maģistra darba mērķis ir novērtēt kādus sociālus un ekonomiskus riskus zemas emisijas zonas ieviešana var radīt Latvijā un izvirzīt iespējamos priekšlikumus riska mazināšanai. Maģistra darba pirmajā nodaļā tiek noskaidrots, kas ir Eiropas zaļais kurss, Zemas emisijas zonas (turpmāk – ZEZ), un kāda ir līdzšinējā klimata politika Latvijā, kādi ir attīstības mērķi. Darba otrajā nodaļā tiek noskaidrots, kas ir sociāli ekonomiska nevienlīdzība un kā tā ietekmē sociālo mobilitāti, kā arī tika analizēta Latvijas esošā sociāli ekonomiskā situācija un to raksturojums. Trešajā nodaļā tika analizēti un raksturoti veiktās anketēšanas dati un veiktās ekspertu, Labklājības ministrijas un Apvienības “Apeirons”, intervijas dati, uz kā pamata tika sastādīta sociāli ekonomisko risku novērtējums. Maģistra darba ceturtajā nodaļā tika sastādīts sociāli ekonomisko risku novērtējums un piedāvāti priekšlikumi risku mazināšanai. Darba noslēgumā tiek apkopoti maģistra darba secinājumi un priekšlikumi. Darba mērķis tika sasniegts, noskaidrojot, ka ir iespējams, ka ZEZ ieviešanai Latvijā būs regresīva izplatīšanas ietekme, jo tiek ievainots salīdzinoši liels skaits autovadītāju, un pilnīgs aizliegums ZEZ iebraukšanai, daudzām personām radīs papildu izmaksas un sociāli ekonomiskus riskus, piemēram darba zaudēšanu. Maģistra darbs sastāv no 4 nodaļām, kura apjoms ir 80 lapas puses. Darbā tika iekļauti 32 attēli, 2 tabulas un 2 pielikumi uz 4 lapas pusēm.
Atslēgas vārdi Zemas emisijas zonas, sociāli ekonomiski riski, nevienlīdzība, emisijas, elektrotransportlīdzekļi.
Atslēgas vārdi angļu valodā Zero emission zones, socio-economic risks, inequality, emissions, electric vehicles.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2023 11:53:09