Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Atjaunojamo energoresursu attīstības iespējas Zemgales reģionā
Nosaukums angļu valodā Development opportunities of renewable energy resources in the Zemgale region
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Uldis Kamols
Recenzents Jana Eriņa
Anotācija Maģistra darbs ar nosaukumu Zemgales reģiona atjaunojamo energoresursu attīstības iespējas ir izstrādāts ar mērķi izvērtēt atjaunojamo energoresursu pašreizējo un potenciālo izmantošanu Zemgales reģionā. Maģistra darba autors ir Mārtiņš Prancītis, tā zinātniskais vadītājs RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras docents Uldis Kamols. Lai sasniegtu maģistra darba mērķi tika izvirzīti sekojoši darba uzdevumi : 1) Izpētīt zinātnisko literatūru par energoresursiem. 2) Apkopot informāciju, kas raksturo atjaunojamos un neatjaunojamos energoresursus. 3) Izanalizēt un apkopot informāciju par Zemgales reģiona pašreizējo enerģētikas situāciju. 4) Analizēt atjaunojamo energoresursu politiku Eiropas Savienībā un Latvijā. 5) Pētīt Zemgales reģiona potenciālu enerģijas ražošanā no atjaunojamajiem energoresursiem. 6) Aptaujāt Zemgales reģiona iedzīvotājus par atjaunojamo energoresursu izmantošanu un nozares problēmām Latvijā. 7) Izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus. Maģistra darbā tiek analizēta zinātniskā literatūra par energoresursiem kopumā un to ieguves veidiem, kā arī veikts Zemgales reģiona esošais enerģētikas situācijas un politikas raksturojums. Savukārt, maģistra darba pētījuma daļā veikta Zemgales reģiona iedzīvotāju aptauja par atjaunojamo energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās un nozares problēmām. Visbeidzot praktiskās daļas noslēgumā tiek sniegti priekšlikumi par Zemgales reģiona atjaunojamo energoresursu izmantošanas attīstības iespējām nākotnē kā arī izdarīti secinājumi. Darbs izstrādāts uz 76 lapaspusēm, tajā iekļauti ir 33 attēli, 5 tabulas un 37 izmantotās literatūras avoti. Atslēgas vārdi : atjaunojamie energoresursi, Zemgales reģions.
Atslēgas vārdi Atjaunojamie energoresursi. Zemgales reģions
Atslēgas vārdi angļu valodā Renewable energy resources, Zemgale region.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2023 10:15:19