Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējas pilsētvides attīstībā
Nosaukums angļu valodā Possibilities of using drones in urban development
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Jekaterina Vozņuka
Anotācija Maģistra darba autors: Aleksejs Sjomins Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mag. oec., Pētnieks, Kaspars Plotka Maģistra darba tēma: “Bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējas pilsētvides attīstībā” Maģistra darba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 89 lappusēm. Maģistra darbs satur 5 tabulas, 23 attēlus un 3 pielikumus. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskajā sarakstā ir ietverti 110 informācijas avoti. Galvenie maģistra darbā aplūkotie jautājumi un rezultāti: Maģistra darba pētījuma mērķis ir veikt teorētisko aspektu analīzi un sniegt priekšstatu par bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējām un to ekonomisko ietekmi uz pilsētvidi, kā arī izstrādāt ieteikumus, kas sistematizētu pilsētas gaisa telpas mobilitātes, drošības un datu iegūšanas iespējas, izmantojot dronus un tādējādi sekmējot pilsētvides attīstību. Pirmajā nodaļā tiek aprakstīta bezpilota lidaparātu attīstības vēsture, atzīmējot nozīmīgākos brīžus to izveidē un attīstībā. Tālāk tika apkopota informācija par Latvijas normatīvo aktu bāzi, kura regulē bezpilota lidaparātu klasifikāciju. Nodaļas noslēgumā autors sniedz izklāstu par pilsētas gaisa telpas teorētiskajiem aspektiem un to uztveres problemātiku. Otrajā nodaļā plaši tiek analizēta pilsētvides gaisa telpas mobilitāte, tās iespējas un ierobežojumi. Kā vienu no iespējām var minēt, ka daudzas Eiropas pilsētas un reģioni sāk pieprasīt zema līmeņa gaisa telpu virs tām kā daļu no savas pilsētas telpas, kas liecina pilsētas gaisa telpas pieaugošo nozīmi. Attiecīgi kā gaisa telpas mobilitātes ierobežojumu piemēru var minēt vienota viedokļa neesamību par to, vai pilsētvides gaisa mobilitātes sistēmu vajadzētu veidot kā neatkarīgu no sauszemes transporta mobilitātes sistēmas, vai to būtu nepieciešams iekļaut tajā. Darba autors ir veicis ilgtspējīgas mobilitātes principu analīzi Eiropas Savienībā, balstoties uz dažādu ES institūciju izstrādātajiem datiem un pētījumiem. Trešajā nodaļā apkopota un analizēta informācija gaisa transporta tīklu integrācijas iespējām pilsētvidē, ņemot vērā maršrutu krustošanās un konverģences punktu noteikšanas metodiku. Darba ietvaros autors ir izstrādājis vairākas darbības shēmas bezpilota gaisa kuģu maršrutu plānošanai pilsētas gaisa telpā. Maģistra darbā tiek izmantoti Latvijas Republikas likumi, Ministru kabineta noteikumi, speciālā un profesionālā literatūra, ES struktūrvienību pārskati un statistikas dati. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Bezpilota lidaparātu izmantošanas iespējas pilsētvides attīstībā
Atslēgas vārdi angļu valodā Possibilities of using drones in urban development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2023 18:27:05