Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Līderība un vadība
Nosaukums Finanšu iestādes cilvēkresursu vadības efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Increasing the effectiveness of human resource management in a financial institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Jekaterina Vozņuka
Anotācija Maģistra darba autors: Aivija Alekse Maģistra darba zinātniskais vadītājs: asociētā profesore Dr. oec. Jana Eriņa Maģistra darba temats: Finanšu iestādes cilvēkresursu vadības efektivitātes paaugstināšana Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 78 lpp., tajā iekļauti 11 attēli, 12 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 35 avoti latviešu un 24 angļu valodā. Darbam pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darba galvenie rezultāti: analītiskajā daļā veikts finanšu iestādes un pētītās struktūrvienības raksturojums, kā arī izpētītas banku sektora un cilvēkresursu vadības attīstības tendences. Lietišķā pētījuma daļā izpētītas cilvēkresursu vadības efektivitātes teorētiskās pamatnostādnes, atklājot novērtēšanas attīstību, izmantotās metodes un novērtēšanas rādītājus, kā arī izmantota ekspertu metode, lai atlasītu piemērotākos rādītājus pētītās struktūrvienības darba efektivitātes novērtēšanai. Pētījuma aprēķinu daļā izstrādāti priekšlikumi cilvēkresursu vadības efektivitātes paaugstināšanai pētītajā struktūrvienībā, izmantojot struktūrvienībai pielāgotu novērtēšanas sistēmu. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Alekse, A., Eriņa, J. (2023). Finanšu iestādes cilvēkresursu vadības efektivitātes paaugstināšana. Maģistra darbs. Rīga: RTU, UIVI, profesionālā maģistra studiju programma “Līderība un vadība”, 78 lpp.
Atslēgas vārdi cilvēkresursu vadība, finanšu iestāde, efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā human resource management, financial institution, effectiveness
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2023 10:50:17