Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Pilsētplānošanas pamatprincipu izstrāde senioriem draudzīgām pilsētām
Nosaukums angļu valodā Development of urban planning principles for senior-friendly cities
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Renāte Čaupale
Recenzents Jekaterina Vozņuka
Anotācija Darba autors ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Pilsētu un reģionu inženierekonomikas maģistra studiju programmas 2. kursa students Mārtiņš Meiris, darba vadītāja – Dr. arch. Renāte Čaupale. Maģistra darba ietvaros tika pētīts pašvaldību darbs pie pilsētvides attīstības Ventspils valstspilsētas, Liepājas valstspilsētas un Lietuvas pilsētas Palangas publiskajā ārtelpā un izstrādāti pilsētplānošanas pamatprincipi senioriem draudzīgas pilsētas īstenošanai. Maģistra darbs sastāv no 181 lappusēm, 41 attēliem, 16 tabulām un 10 pielikumiem. Maģistra darbs sastāv no trim daļām, kur pirmajā daļā tiek analizēta iedzīvotāju novecošanās problēma un sekas, kā arī sociālās labklājības, vides pieejamības un universālā dizaina nozīme publiskajā un privātajā telpā. Otrajā daļā, balstoties uz universālā dizaina un vides pieejamības vadlīnijām, pētījumu un pilsētu pieredze analīzi, tiek izstrādāta pilsētplānošanas matrica senioriem draudzīgas pilsētas novērtēšanai un analizēta trīs pilsētu pašvaldību darbs izstrādātās matricas kontekstā. Trešajā daļā tiek veikts trīs pilsētu novērtējums, izmantojot otrajā daļā autora izstrādāto pilsētplānošanas matricu, kā arī veikts pilsētu ekonomiskais novērtējums pētāmā objekta kontekstā. Pētījuma rezultāti liecina, ka apskatīto trīs pilsētu (Ventspils, Liepāja un Palangas Lietuvā) fiziskajā pilsētvidē realizētais, lielākoties atbilst senioriem draudzīgas pilsētas nosacījumiem. Senioru pamatvajadzības pašvaldībās ir nodrošinātas. Tomēr, neskatoties uz pilsētvides uzlabojumiem, sociālajā jomā joprojām ir atrodami būtiski šķēršļi senioriem draudzīgas pilsētvides nodrošinājumam un tas galvenokārt ir saistīts ar vietējās varas un valsts valdības motivāciju, birokrātiskajiem procesiem un finansiālo kapacitāti, kas kopumā kavē sociālās labklājības un dzīves kvalitātes uzlabošanos.
Atslēgas vārdi labklājība, seniori, pamatprincipi, publiskā ārtelpa, vides pieejamība
Atslēgas vārdi angļu valodā accessibility, essential features, seniors, public outdoor space, welfare
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2023 21:43:59