Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Talsu pilsētas ilgtspējīgas attīstības novērtējums
Nosaukums angļu valodā Assessment of the sustainable development of the city of Talsi
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Ilze Judrupa
Recenzents Līga Kļaviņa
Anotācija Maģistra darba “Talsu pilsētas ilgtspējīgas attīstības novērtējums” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes profesionālās maģistra studiju programmas “Pilsētu un reģionu inženierekonomika” studente Beāte Dansone. Maģistra darba vadītāja ir asociētā profesore, Dr. oec. Ilze Judrupa. Maģistra darba mērķis ir veikt Talsu pilsētas novērtējumu ilgtspējīgas attīstības kontekstā un sniegt priekšlikumus turpmākai attīstības plānošanai. Maģistra darbs strukturēts trīs daļās. Pirmajā daļā tiek skaidrots ilgtspējīgu pilsētu koncepts. Ņemot vērā to, ka ilgtspējīgas pilsētas nereti tiek saistītas ar viedumu, aplūkotas arī viedās pilsētas iezīmes, kā arī līdz šim izstrādātie indikatori pilsētu ilgtspējīgas attīstības novērtēšanai. Otrajā daļā veikta Talsu pilsētas sociāli ekonomiskā analīze, kā arī Talsu pilsētas ilgtspējīgas attīstības novērtējums, balstot to uz Olborgas saistībās noteiktajiem kvalitatīvajiem mērķiem. Trešajā daļā apkopoti un analizēti veiktās aptaujas dati, ar mērķi noskaidrot Talsu pilsētas iedzīvotāju viedokli par pilsētas attīstību, kā arī izvērtētas stiprās un vājās puses, draudi un iespējas turpmākai virzībai uz ilgtspējīgu attīstību. Maģistra darbā secināts, ka Talsu pilsētas līdzšinējā attīstība nav uzskatāma par ilgtspējīgu, attīstības plānošanā būtisku uzsvaru liekot uz sociālās vides stiprināšanu, vienlaikus neveicinot ekonomiskās vides attīstību. Maģistra darba noslēgumā autore sniedz priekšlikumus, kas vērsti uz ilgtspējīgu Talsu pilsētas attīstību un vienlaikus attīsta viedo risinājumu integrēšanu pilsētvidē. Maģistra darba apjoms ir 95 lapaspuses. Maģistra darbā iekļauti 13 attēli un 14 tabulas.
Atslēgas vārdi Pilsētvides attīstība, ilgtspējīga attīstība, attīstības plānošana, Olborgas saistības, Talsi
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban development, sustainable development, development planning, Aalborg commitments, Talsi
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2023 19:15:18