Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Nosaukums Apbedīšanas alternatīvo metožu sociālekonomiskais izvērtējums Latvijā
Nosaukums angļu valodā Socio-economic evaluation of alternative burial methods in Latvia
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Kaspars Plotka
Recenzents Normunds Balabka
Anotācija Anotācija Dotais maģistra darbs „Apbedīšanas alternatīvo metožu sociālekonomiskais izvērtējums Latvijā” tika izstrādāts ar mērķi noskaidrot, cik aktuāla ir nepieciešamība pēc apbedīšanas alternatīvam metodem Latvijā un izprast sociālās akceptēšanas līmeni jaunām cilvēku atlieku apbedīšanas veidiem: kremēšanai, resomēšanai, kriomēšanai un kompostēšanai. Pētījuma ietvaros tika analizēta Latvijas lielāko pilsētu pašreizēja situācija apbedīšanas jomā; aprakstītas kremēšanas statistiskās tendences Latvijā; izpētīti pasaules jaunie cilvēku atlieku apbedīšanas veidi; noskaidroti, kādi faktori ietekmē cilvēku izvēli uz alternatīvam abedīšanas metodem un radīta šo faktoru klasifikācija; salīdzināta katras metodes energefektivitāte un ietekme uz apkārtējo vidi. Pētījumā rezultātā tika noskaidrots, ka pašreiz Latvijā patērētājiem ir ļoti ierobežota izvēle attiecībā uz cilvēka atlieku apglabāšanu. Šo ierobežoto izvēli vēl vairāk saasina informācijas trūkums, nepietiekama iedzīvotāju informēšana par pieejamām iespējām un ierobežota izpratne par regulatīvajām prasībām. Ja tiktu sniegta pienācīga informācija par ilgtspējīgāku izvēli, daudzi cilvēki viegli mainītu savus uzskatus apbedīšanas pakalpojumu organizēšanas jomā. Darbā ir 80 lappuses, 9 tabulas, 19 attēli, 1 formula un 3 pielikumi Darba autors: Zbigņevs Romanovskis Darba vadītājs: RTU pētnieks, Mg.oec. Kaspars Plotka Atslēgvārdi: apbedīšanas metodes, ekoloģija, ilgtspēja, kapsēta, kremēšana, sārmainā hidrolīze.
Atslēgas vārdi Atslēgvārdi: apbedīšanas metodes, ekoloģija, ilgtspēja, kapsēta, kremēšana, sārmainā hidrolīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Keywords: funeral methods, ecology, sustainability, cemetery, cremation, alkaline hydrolysis.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2023 15:12:28