Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Urbānā densifikācija sarūkošā pilsētvidē. Padomju laika daudzstāvu sērijveida apbūves reģenerācija Grīvas joslā Rīgā
Nosaukums angļu valodā Urban Densification in a Shrinking Urban Environment. Regeneration of the Soviet-era Multi-storey Serial Buildings in the Griva Lane. Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Guntis Grabovskis
Recenzents Anita Antenišķe
Anotācija Maģistra darba “Urbānā densifikācija sarūkošā pilsētvidē” mērķis ir apkopot un sistematizēt pasaules sarūkošo pilsētu tendences un attīstības stratēģijas. Izstrādāt Rīgas kā sarūkošas pilsētas attīstības plānu realizācijas piedāvājumu, risinot mājokļu fonda problēmsituāciju caur urbāno densifikāciju un postpadomju pilsētās raksturīgo sērijveida apbūves reģenerāciju. Maģistra darba mērķa sasniegšanai tika noteikti sekojoši darba uzdevumi: apzināt pilsētu attīstību ietekmējošos faktorus; apkopot un sistematizēt pasaules sarūkošo pilsētu tendences un attīstības stratēģijas; veikt Rīgas attīstības plānu izstrādes un realizācijas analīzi sarūkošas pilsētas kontekstā; analizēt Rīgas attīstību kavējošos faktorus; izstrādāt Rīgas attīstības plānu realizācijas stratēģiju, iekļaujot pilsētas mājokļu fonda un sērijveida apbūves reģenerāciju; veikt Rīgas sērijveida apbūves kartēšanu pētījuma ieceres mēroga un iespēju apzināšanai. Darba pirmajā nodaļā ir aprakstīti dažādi pilsētvides procesu apstākļi globālā un vispārīgā kontekstā. Šīs nodaļas ietvaros tiek pētīti pilsētvides veidošanos ietekmējošie faktori, kā arī definēti apstākļi, kas veicina pilsētu sarukšanu. Pilnīgākas un daudzpusīgākas informācijas aptveršanai pirmajā nodaļā arī aplūkotas dažādas pasaules sarūkošu pilsētu situācijas, analizējot to sarukšanas iemeslus un attīstības plānus. Darba otrajā nodaļā pētniecības lauciņš tiek samazināts no globāla uz reģionālu mērogu, aplūkojot Rīgas situāciju sarūkošas pilsētas kontekstā. Šīs nodaļas ietvaros tiek analizēts Rīgas vēsturiskais pilsētas veidošanās motīvs un attīstības plānu izaugsme līdz mūsdienām. Tiek veikta padziļināta pētniecība mūsdienu Rīgas attīstības plānu izstrādes procesā, analizējot procesu gaitu un plānu nepilnības. Nodaļa tiek noslēgta ar Rīgas urbānās densifikācijas stratēģijas izstrādi, kas balstīta uz jauno pilsētas attīstības stratēģiju, Rīgas mājokļu fonda problemātiku un analizētajiem pozitīvajiem pasaules sarūkošo pilsētu piemēriem. Darba trešajā nodaļā tiek pētīts, kā Rīgas urbānās densifikācijas stratēģiju būtu iespējams realizēt, izmantojot Rīgas sērijveida apbūvi kā balstu centra apbūves intensitātes palielināšanai. Nodaļas ietvaros tiek kartēta Rīgas sērijveida apbūve un detalizēti aprakstīts sērijveida ēku potenciāls topinga projektēšanā. Trešā nodaļa tiek noslēgta ar dažādiem konceptuālu un realizētu sērijveida ēku projektu analīzi. Atslēgas vārdi: sarūkošas pilsētvides reģenerācija, Rīgas sērijveida apbūves reģenerācija, ēku topings, urbānās densifikācijas stratēģija. Kopējais darba apjoms ir 103 lappuses, no kurām 5 sastāda pielikums. Darbā iekļauti 37 attēli un 8 diagrammas. Darbam ir 1 pielikums un izmantoti 53 dažādi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi Urbānā densifikācija, sarūkoša pilsētvide, sērijveida apbūves reģenerācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Urban densification, shrinking city, typical construction
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2023 00:52:22