Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Radošo industriju centru attīstība: Rūpnieciskās apbūves revitalizācija Cēsīs
Nosaukums angļu valodā Development of Creative Hubs: Revitalization of Industrial Buildings in Cēsis, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Anna Oļha
Anotācija Andras Martas Babres maģistra darbs “Radošo industriju centru arhitektūras attīstība” ar integrētu diploprojektu sastāv no pētījuma daļas un diplomprojekta skaidrojošā apraksta. Darba aplūkota mūsdienīgu radošo industriju centru attīstība un to potenciāls pilsētvides un reģionu veidošanā. Pētījuma mērķis ir izstrādāt vadlīnijas radošo industriju centru izveidei un projektēšanai. Mērķa sasniegšanai tika intervēti 17 nozares eksperti, apkopota un analizēta informācija par radošo centru definīciju, izveides principiem un izveidi veicinošajiem faktoriem, kā arī apkopoti un analizēti saistoši pētījuma objekti Latvijā un ārvalstīs. Maģistra darbs sastāv no trīs galvenajām nodaļām, tajās apskatītas radošo industriju centru jēdziena definīcijas un fukcijas, nozīme sabiedrībā, telpiskā attīstība, plānošanas un projektēšanas principi, kā arī šo centru nozīmē pilsētvidē. Papildus nodaļa veltīta diplomprojekta “Rūpnieciskās apbūves revitalizācija Cēsīs” skaidrojošajam aprakstam. Pētījums sastāv no 65 lapaspuses, 45 attēliem, 6 tabulām, 56 izmantotajiem informācijas avotiem un 5 pielikumiem.
Atslēgas vārdi arhitektūra, kultūras un radošās industrijas, radošo industriju centri, koprades telpas, prototipēšanas laboratorijas, atvērtās darbnīcas
Atslēgas vārdi angļu valodā Andra Marta Babre's master's thesis, titled 'Development of Creative Hubs,' consists of two parts: a research study and a description of the diploma project. The research study investigates the development of modern creative hubs their potential impact on the urban environment and regions is explored. The aim of the study is to develop a set of guidelines for establishing and designing creative industry hubs. To achieve the goal, 17 industry experts were interviewed, data on the definition, pri
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2023 00:19:06