Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pēckara modernās kustības arhitektūra vēsturiskā pilsētvidē: kvartāla revitalizācija Talsos
Nosaukums angļu valodā Post-war Modern Movement in Historical Context: Revitalization of a City Block in Talsi, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Agate Eniņa
Recenzents Ilze Miķelsone
Anotācija Maģistra darba “Pēckara modernās kustības arhitektūra vēsturiskā pilsētvidē: kvartāla revitalizācija Talsos” pētījuma mērķis ir noteikt pēc Otrā pasaules kara celto modernās kustības ēku ietekmi uz vēsturisku pilsētvidi, apkopot to izvērtēšanas pieejas un revitalizācijas iespējas, kā arī, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, izvērtēt revitalizācijas potenciālu kvartālā Talsu pilsētas centrā. Darbs sastāv no trim nodaļām: pirmajā nodaļā apzinātas pēckara modernās arhitektūras teorētiskās nostādnes un to atšķirības pirms un pēc Otrā pasaules kara, analizēta šīs arhitektūras ietekme uz vēsturiski veidojušos pilsētvidi, kā arī apskatīti to ietekmējošie tiesību akti; otrajā nodaļā salīdzinātas un analizētas modernās kustības arhitektūras vēsturiskā vidē iespējamās izvērtēšanas pieejas un to problemātika, veikts kvartāla Talsos izvērtējums; trešajā nodaļā analizēti pilsēttelpu atjaunošanas principi un apkopotas pēckara modernās kustības ēku saglabāšanas un atjaunošanas pieejas, pamatojot tās ar Latvijas un pasaules piemēriem. Maģistra darba pētījuma rezultātā izdarīti 16 secinājumi, kas sniedz teorētisku bāzi pēckara modernās kustības ēku izvērtēšanai vēsturiskas pilsētvides kontekstā Latvijā, un apkopotas prakstiskas pieejas pilsētvides un arhitektūras atdzīvināšanā. Veikta kvartāla Talsos analīze, izmantojot socioloģisko aptauju un ekspertu intervijas. Diplomprojekta skaidrojošais apraksts sastāv no 3 daļām: 1. Teritorijas izpēte. 2. Diplomprojekta koncepcija un arhitektūras risinājumi. 3. Inženiertehniskie risinājumi. Atslēgas vārdi: pēckara modernā kustība, kvartāla revitalizācija Pētījuma apjoms: darba apjoms lapaspusēs – 111, attēlu skaits – 76, izmantoto informācijas avotu vienību daudzums – 149, pielikumu skaits – 6.
Atslēgas vārdi pēckara modernā kustība, kvartāla revitalizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā post-war modern movement, revitalisation
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 23:49:16