Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mākslas parku infrastruktūra Latvijā: Mežmuižas mākslas parks
Nosaukums angļu valodā The Infrastructure of Art Parks in Latvia: The Mežmuiža Manor Art Park
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Dace Kalvāne
Recenzents Matijs Babris
Anotācija Maģistra darba pētījuma daļā tiek apskatīta kultūras tūrisma nozīme un ietekme uz Latvijas reģionu attīstību, kā arī izpētīts samērā jauns koncepts “mākslas parks”, kas definē plašāku mākslas izteiksmes līdzekļu izpausmi un to funkcionālo darbību. Pētījuma gaitā tiek veikts literatūras apskats, kā arī mākslas parku infrastruktūras analīze gan Latvijas, gan Eiropas mērogā, kur tiek noteikti vides un arhitektoniskie elementi, kas raksturo mākslas parka infrastruktūras projektēšanu. Latvijas mākslas parku kontekstā tiek veikta lauka analīze, vēršot uzmanību uz labiekārtojuma infrastruktūru, raksturojot tās esošās situācijas kvalitāti un atbilstību vides pieejamības prasībām. Pētījuma gaitā iegūtie secinājumi un atziņas pamato rekomendāciju izstrādi, kuras ir iespējams praktiski pielietot esošo parku pilnveidošanā vai jaunu parku kompleksu projektēšanā. Maģistra darba diplomprojektā izstrādāta attīstības vīzija Mežmuižas teritorijai Ozolainē, ar mērķi veicināt ilgtspējīgu tūrisma attīstību, ekonomisko izaugsmi, sabiedrības izglītošanu un vides aizsardzību. Mākslas kompleksa apkārtējās vides dažādība piešķir daudzpusīgu mākslas un dabas sintēzi, ko papildina kultūrvēsturiskā mantojuma, kā arī zilo un zaļo struktūru klātbūtne. Jaunie arhitektoniskie risinājumi veidoti ar pietāti pret kultūrvēsturisko substanci, integrējot jaunajos apjomos semantiskas iezīmes, lai veidotu harmonisku arhitektonisko ansambli. Maģistra darbs sastāv no anotācijas, ievada, 8 nodaļām, secinājumiem, rekomendācijām un 11 pielikumiem.
Atslēgas vārdi mākslas parks, skulptūru parks, tūrisma infrastruktūra, reģionu attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā art park, sculpture park, tourism infrastructure, regional development
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 23:45:37