Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Latvijas tirdzniecības centru arhitektūra 1960.–1990.: Sabiedriskā centra Purvciemā, Rīgā attīstības vīzija
Nosaukums angļu valodā The Architecture of Latvia Shopping Centres 1960–1990. Development of the Public Centre in Purvciems, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Līva Garkāje
Recenzents Baiba Vērpe
Anotācija Maģistra darba pētījums balstīts tēmas aktualitātē, kuras galvenais aspekts ir LPSR laika (1944.-1990.g.) tirdzniecības centru arhitektūras kvalitāte, iekštelpu un ārtelpu daudzfunkcionāla izveide, lai apmierinātu cilvēku iepirkšanās un atpūtas vajadzības. Darba mērķis ir definēt pēckara laika tirdzniecības centru arhitektonisko attīstību, tipoloģijas iezīmes un revitalizācijas iespējas. Pētījuma ietvaros apkopota informācija par 20.gadsimta otrajā pusē būvētiem tirdzniecības centriem Latvijas teritorijā. Tirdzniecības centri izvēlēti un analizēti balstoties, uz vēsturiskos materiālos pieejamo informāciju, piemēram, žurnālā “Māksla”, arhitektūras vēstures grāmatās, arhīvu materiālos u.c. ar vairākkārt norādītiem un pieminētiem LPSR laikā būvētiem tirdzniecības centriem. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Pētījuma pirmajā nodaļā tiek apskatīta tirdzniecības centru loma pilsētbūvnieciskā kontekstā un to arhitektūras iezīmes. Tajā apzināta tirdzniecības centru loma pilsētvidē Latvijas Padomju Sociālistiskā Republikā un Rietumvalstīs. Analizēti publisku būvju ārtelpas veidošanas principi. Otrajā nodaļā pamatā veikta tirdzniecības centru analīze, balstoties uz apkopotu informāciju par Latvijas teritorijā esošo tirdzniecības centru arhitektūru. Nodaļā pētītas ēku vizuālās līdzības un atšķirības, arhitektūras detaļas un ārtelpas iezīmes laika periodos. Analizēti tirdzniecības centri, kas attēlo labākos piemērus LPSR tirdzniecības centru arhitektūrā. Trešajā nodaļā tiek apskatītas LPSR laika tirdzniecības centru attīstības iespējas. Par pamatu tiek izmantoti atbildīgo novadu pašvaldību izstrādāti teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (TIAN). Analizēti LPSR laika tirdzniecības centru pārveidošanas risinājumi mūsdienās un apskatītas mūsdienu tirdzniecības centru attīstības tendences. Apskatīti pēc Otrā pasaules kara būvēti tirdzniecības centri Austrumeiropā un Rietumeiropā, un tirdzniecības centru (turpmāk – T/C) revitalizācijas pieredze pasaulē. Galvenie pētījuma rezultāti: LPSR laikā būvēti tirdzniecības centri vērtējami kā būves ar paaugstinātu arhitektūras kvalitāti sava laikmeta arhitektūras (pēckara modernisms un postmodernisms) kontekstā, kā rezultātā būtiska ir tirdzniecības centru saglabāšana, atbilstoša uzturēšana un attīstīšana. Galvenās problēmas ir T/C veidojošo elementu neestētiskā novecošanās, kas nav pievilcīga mūsdienu sabiedrībai, telpas nav pielāgotas daudzfunkcionālai izmantošanai dažāda vecuma grupām. Lai uzlabotu šo situāciju, T/C ir iespējams revitalizēt veicot ēku fasāžu atjaunošanu, pievienojot jaunu būvapjomu, ēku ārējā tēla uzlabošanu, mainot ēkas apjomu plastiku. Maģistra darba apjoms: 3 nodaļas, 196 lappuses, iekļautas 121 ilustrācijas, 9 tabulas un 3 pielikumi. Darba procesā izmantoti 174 informācijas avoti. Atslēgas vārdi: Pēckara modernā kustība, postmodernisms, tirdzniecības centri, ārtelpa, eksterjers, arhitektūra, revitalizācija.
Atslēgas vārdi Pēckara modernā kustība, postmodernisms, tirdzniecības centri, ārtelpa, eksterjers, arhitektūra, revitalizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Trade Centers, Outdoor, Easterier, Architecture, revitalization.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 23:45:20