Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Brīvdabas muzeju tipoloģija un pielāgošana 21. g.s. vajadzībām. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklētāju centrs
Nosaukums angļu valodā Typology of Open-Air Museums and Adaption for 21st Century. Visitor Center of the Ethnographic Open-Air Museum of Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Antra Viļuma
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra programmas studenta Toma Toča maģistra darbā “Brīvdabas muzeju tipoloģija un pielāgošana 21. gs. vajadzībām. Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja apmeklētāju centrs” tiek pētīts brīvdabas muzeju plānošanas aspekti, pildītās funkcijas, kas izriet no darbā apskatītajiem brīvdabas muzeju tipiem un analizētajiem piemēriem. Maģistra darba mērķis ir noskaidrot brīvdabas muzeju tipoloģisko iedalījumu, to funkcijas, darbības principus, veidošanas aspektus un attīstīšanas iespējas, kas atbilstu mūsdienu muzeju prasībām. Darbs sastāv no 3 nodaļām. 1. nodaļā apskatīta brīvdabas muzeju rašanās vēsture, kā arī apkopots to tipoloģiskais iedalījums, kas radies līdz mūsdienām un analizēti tipiskākie brīvdabas muzeju piemēri. 2. nodaļā tie definēti brīvdabas muzeju veidošanas pamatprincipi un no tiem izrietošās muzeju funkcijas, kuras nepieciešams nodrošināt, plānojot muzeju izveidi vai uzlabošanu. 3. nodaļā apkopta informācija par tipiskākajiem brīvdabas muzeju attīstīšanas rīkiem un to nozīmi brīvdabas muzeju infrastruktūras attīstīšanā. Darba rezultātā izvērtēts, ka brīvdabas muzejiem nepieciešams pielāgoties mūsdienu muzeju prasībām un tiem jāveic gan kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas funkcija, gan arī izglītības, izklaides un socializācijas funkcijas. Muzejos ir iespējams integrēt digitālās tehnoloģijas un uzlabot esošo infrastruktūru ar mūsdienīgiem un inovatīviem papildinājumiem. Maģistra darba teorētiskais pētījums sastāv no 24, attēliem un 76 izmantotajiem informācijas avotiem. Kopējais darba apjoms sastāda 61 lappuses.
Atslēgas vārdi brīvdabas muzejs, muzeju plānošana, publiska ārtelpa
Atslēgas vārdi angļu valodā open-air museum, museum planning, public space
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 23:43:21