Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Biofīls dizains pilsētvidē: veselības atjaunošanas centrs Cēsu ielas attīstības kontekstā Rīgā
Nosaukums angļu valodā Biophilic Urban Design: Health Restoration Center in the Context of Cēsu Street, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents Gvido Princis
Anotācija Autors: RTU Arhitektūras fakultātes maģistra 2. kursa studente Annija Lausa. Anotācija: Strauji pieaugot iedzīvotāju skaitam, notiekot klimata pārmaiņām, pieaugot stresa līmenim pilsētā, kā arī cilvēkiem atsvešinoties no dabas, tiek meklēti ilgtspējīgi un dabu iekļaujoši risinājumi un pieejas, kā biofīls dizains. Tas ietver gan dabas pieredzi, gan telpas un vietas pieredzi, abas balstot uz dabas īpašībām un procesiem. Ar biofīlu dizainu pilsētvidē tiek ietekmēta gan pilsētvides, gan cilvēka dzīves kvalitāte. Biofīls dizains paredz tādu risinājumu veidošanu, kas ir saskaņā ar konkrētās vietas un iedzīvotāju kontekstu, tādēļ svarīgi ir tā pieeju pielāgot Latvijas un Rīgas kontekstam. Maģistra darba pētījuma galvenais mērķis ir definēt paņēmienus un principus biofīlā dizaina integrēšanai pilsētvidē atbilstoši vietas klimatiskajiem apstākļiem, kas respektē teritorijas iezīmes un vērtības. Lai to noteiktu 1. nodaļā tiek apkopota informācija par biofīla dizaina koncepta attīstību un pieejām; 2. nodaļā tiek strukturēta biofīla dizaina nozīme pilsētvidē; 3. nodaļā tiek analizēta un definēta biofīla dizaina integrēšanas pieeja Rīgas kontekstā. Galvenie pētījuma secinājumi ir: 1) Neitralizējot pilsētvidē esošos stresorus ar biofīla dizaina lietojumu, tiek mazināts stresa līmenis, kas urbanizācijas un pandēmijas apstākļu rezultātā ir pieaudzis. 2) Biofīls dizains, kas veidots atbilstoši vietas kontekstam, pilsētvidē rada drošību, komfortu, prieku un cilvēku piederības sajūtu vietai, novēršot dabas pieredzes izzušanu un veicinot labvēlīgu attieksmi pret vidi. Šādai attieksmei ir būtiska loma klimata pārmaiņu un urbanizācijas iespaidā notiekošo nelabvēlīgo procesu novēršanā. 3) Biofīlu dizainu pilsētvidē integrējot dažādos mērogos, kā ēka, kvartāls, iela, apkaime, kopiena un reģions, tiek nodrošināta zaļo zonu savstarpēja mijiedarbība, savienojamība un bioloģiskā daudzveidība. Atslēgas vārdi: biofīls dizains, biofīlija, biofīlas pilsētas, klimata pārmaiņas, pilsētvide, dzīves kvalitāte. Maģistra darba pētījuma apjoms ir 107 lapaspuses, tajā iekļauti 65 attēli, 2 tabulas un 1 pielikums, 16 secinājumi. Izmantoto avotu skaits –198.
Atslēgas vārdi biofīls dizains, biofīlija, biofīlas pilsētas, klimata pārmaiņas, pilsētvide, dzīves kvalitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā biophilic design, biophilia, biophilic cities, climate change, urban environment, quality of life
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 23:32:50