Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Savrupmāju apkaimju centri. Bieriņu apkaimes centra attīstības vīzija.
Nosaukums angļu valodā Single-Family Housing Neighbourhood Centers. Development Vision for the Bieriņu Neighborhood Center, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Māra Liepa-Zemeša
Recenzents Sarmīte Barvika
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra studiju 2. kursa studenta Edgara Plociņa maģistra darbā ir pētītas Rīgas pilsētas apkaimes, padziļināti apskatot tieši apkaimes, kurās dominē savrupmāju apbūve. Maģistra darba mērķis ir definēt principus apkaimju centru attīstībai, lai sekmētu koordinētu pilsētas telpas attīstību Rīgā. Darbs tiek izstrādāts sadarbojoties ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu, nodrošinot teorētisko apskatu par apkaimju centru attīstības tendencēm un priekšnoteikumiem. Iegūtās teorētiskās nostādnes kalpos kā informācijas avots tālākajiem pilsētvides pētījumiem. Šis darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīts pilsētas mezglpunkta jēdziens. Mezglpunktam līdzīgie vēsturiskie jēdzieni, tam būtiskākie raksturlielumi un hronoloģiskā attīstība pilsētas vidē. Otrajā daļā tiek pētīts teorētiskās nostādnes par apkaimes centra jēdzienu, analizējot apkaimju centrus gan no praktiskās, gan teorētiskās puses. Papildus tiek noteikta identitātes rakstura loma apkaimes centra būtībai. Trešajā nodaļā tiek analizētas Rīgas savrupmāju apkaimes. Sīkāk tiek apskatītas savrupmāju apkaimju funkcionālās un telpiskās īpašības. Nodaļas nobeigumā tiek piedāvāta kartogrāfiskā analīze, kas sniedz iespēju raksturot apkaimes identitātes sablīvējumu un savstarpējo attiecību pilsētā. Darbs rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 81 lapaspusēm, kurās iekļautas 4 tabulas, 49 attēli. Darbā tika izmantoti 39 informācijas avoti un 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi Centrs, mezglupunkts, apkaime, rajons, piederība, vietzīme, identitāte, savrupmāju teritorijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā Center, nodal point, neighborhood, district, affiliation, placeholder, identity, mansion territory.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 22:13:27