Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Arhitektūra jauniešu biheiviorālajai rehabilitācijai: Jauniešu garīgās veselības centrs "Ādaži"
Nosaukums angļu valodā Architecture for Youth Biheivoral Rehabilitation: Youth Mental Health Center "Ādaži", Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Marts Švēde
Recenzents Ilze Miķelsone
Anotācija Maģistra darbs “Arhitektūra jauniešu kognitīvi biheiviorālajai rehabilitācijai: “Jauniešu garīgās veselības centrs, Ādaži” autors ir RTU Arhitektūras fakultātes students Rihards Paeglis. Pētījuma mērķis ir izpētīt biheiviorālajai veselībai nepieciešamos dzīves un aprūpes apstākļus, kā arī rast risinājumu kā to apvienot ar dažādām sabiedrību integrējošām sistēmām, kas uzlabotu aprūpi jauniešiem un izglītot sabiedrību, mazinot garīgajai veselībai piesaistīto negatīvo priekštatu un uzlabotu dzīves kvalitāti jauniešu vidū. Pētnieciskā daļa sastāv no 3 nodaļām. Pirmajā nodaļā izpētīts, kas ir kognitīvi biheiviorālā veselība; kāda nozīme tai ir jauniešu vidū; un cik svarīga ir jauniešiem koncentrēta garīgās veselības aprūpe; esošā statistika Eiropā un kā tā salīdzināma ar Latviju; apskatīts, kā Covid-19 ir pasliktinājis garīgās veselības situāciju jauniešu vidū. Otrajā nodaļā apkopoti un analizēti dizaina instrumenti, kurus iespējams izmantot projektētājam, jauniešiem tendētas veselības iestādes izveidē. Apkopotā informācija sadalīta 8 daļās: sensorās sajūtas, kopējā iestāde, gaisma, akustika, drošība, lietotājs, daba, novietne. Balstoties uz apkopoto informāciju pirmajā un otrajā nodaļā, trešajā nodaļā apskatīti un analizēti Latvijas un pasaules piemēri ar jauniešu uzvedības veselības iestādēm, ar mērķi definēt lietas, kuras nepieciešamas veiksmīga centra izveidē, sabiedrību iesaistošu funkciju apvienošanai un jauniešu uzmanības piesaistei. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā, tas sastāv no 3 nodaļām, 60 lappusēm. Tajā izmantotas 44 ilustrācijas, kā arī pievienots 1 pielikums. Pētniecības darbā izmantoti 78 avots Diplomprojektā izstrādātais jauniešu garīgās veselības centrs blakus Kadagas ceļam veidots balstoties uz maģistra darba “Arhitektūra jauniešu kognitīvi biheiviorālajai rehabilitācijai” veikto izpēti un iegūtajiem rezultātiem un secinājumiem. Diplomprojekta mērķis nodrošināt nepieciešamo palīdzību jauniešiem caur ilgtspējīgu un modernu kompleksu, blakus Ādažiem, Kadagas ciema teritorijā, kas kalpotu par paraugu biheiviorālās veselības uzlabošanai ar atbilstošas arhitektūras palīdzību. Kompleksu konceptuāli plānots sadalīt daļās ne tikai pēc to primārās nozīmes - sabiedrības izglītošana, jauniešu centrs, veselības aprūpe, bet arī pēc pacientu nepieciešamās palīdzības - tūlītēja, vispārēja, ilgtermiņa. Tā nodrošinot, ka gan klients, gan speciālists ir apmierināts ar veselības aprūpes efektivitāti, kā arī ēkā pavadīto laiku. Ēkā plānots nodrošināt iespēju klientam apmeklēt mūzikas un mākslas terapiju, individuālas un grupu nodarbības, sensorās telpas un citas arī fiziskas rehabilitāciju metodes. Esošais projekts plānots netālu no Ādažu pilsētas centra, bet tajā pašā laikā saglabājot savu tuvumu dabai un klusumam. Plānotā jaunā apbūve, cenšas sabalansēt veselības aprūpei nepieciešamo vienkāršo un funkcionālo plānojumu ar vizuālo tēlu, kurš paredzēts, lai ēka vairāk iekļautos apkārtējā vidē un nodrošinātu dabas efektivitāti veselības uzlabošanai.
Atslēgas vārdi biheiviorālā veselība, uzvedības veselība, jauniešu garīgās veselības centrs, garīgās veselības arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā behavioral health architecture, youth mental health center, mental health architecture
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 20:48:12