Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku attīstība 21. gadsimtā. Dzīvojamā apbūve Salaspilī
Nosaukums angļu valodā Development of Residential Apartment Buildings in the 21st Century. Residential Buildings in Salaspils, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Uģis Bratuškins
Recenzents Antra Viļuma
Anotācija Mājoklis laika gaitā ir pakļauts virknei izmaiņu. Ja tas nespēj reaģēt uz šīm izmaiņām, tas kļūst neapmierinošs un galu galā noveco. Pēdējo divu gadu laikā strauji mainījusies cilvēku ikdiena, paradumi un mājokļa nozīme. Straujās sociālās un tehnoloģiskās pārmaiņas ir lielā mērā ietekmējušas veidu, kā indivīdi un ģimenes apdzīvo savus mājokļus, izraisot jaunas funkcionālas un formālas dzīvesveida prasības mājokļu jomā. Krīze ir devusi iespēju pārskatīt esošos mājokļu standartus un modelēt jaunajiem paradumiem atbilstošus telpiskos risinājumus, kas vērsti uz klimata pārmaiņu un slimību izplatību mazināšanu, tehnoloģiju izmantošanu attālinātai komunikācijai un pielāgojamiem telpiskajiem risinājumiem. Pētījuma uzdevums ir sniegt mūsdienīgas un ilgtspējīgas atziņas, kas var noderēt daudzdzīvokļu mājokļu telpisko risinājumu izdrātē, tiem laika gaitā spējot pielāgoties mainīgajai situācijai un cilvēku dzīvesveidiem dažādu faktoru ietekmes rezultātā. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām, kurās pētīti, analizēti un salīdzināti dažādi ar mūsdienu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku attīstību saistīti jautājumi. Pirmajā nodaļā pētīta daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku vēsturiskā attīstība un problemātika, ietverot esošā dzīvojamā apbūves fonda analīzi Latvijā. Otrajā nodaļā analizētas lietotāja vajadzību attīstības tendences mājoklī mūsdienās, ietverot dzīves kvalitāti ietekmējošus iekšējos un ārējos faktorus arhitektūrā. Trešajā nodaļā tiek pētīti mūsdienīga mājokļa projektēšanas telpiskie koncepti, dzīvojamo ēku nesošo elementu un inženierkomunikāciju izbūves koncepti, kā arī privātās ārtelpas risinājumi.
Atslēgas vārdi daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas, mājoklis, elastīgs dizains, ilgtspējīga attīstība.
Atslēgas vārdi angļu valodā apartment buildings, housing, flexible design, sustainable development.
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 17:13:24