Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums 19. gs. otrās puses un 20. gs. pirmās puses arhitektūras ilgtspējīgas revitalizācijas principi: Latvijas Mākslas akadēmijas ēkas revitalizācija Kronvalda bulvārī 4, Rīgā.
Nosaukums angļu valodā Sustainable Revitalization Principles for Architecture of the second half of the 19th and the first half of the 20th Century: Latvia Academy of Arts Building Revitalization at Kronvalda Boulevard 4, Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Ilmārs Dirveiks
Recenzents Vita Polkovņikova
Anotācija Maģistra darbā "19. gs. otrās puses un 20. gs. pirmās puses arhitektūras ilgtspējīgas revitalizācijas principi" analizēta ilgtspējības principu un praktisku principu pielietošana vēsturisko ēku atjaunošanā. Analizēta Latvijā un ārvalstīs esošo vēsturisko ēku ilgtspējīgas revitalizācijas prakse. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs analītiskajām nodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Pielikumā iekļauta dažādu Eiropas Savienības valstu atjaunotu vēsturisku ēku tabula un intervijas ar praktizējošiem ēku atjaunošanas specialistiem. Maģistra darba mērķis ir apzināt, definēt un apkopot 19. gs. otras puses un 20. gs. vēsturiskās arhitektūras ilgtspējīgās atjaunošanas principus un noskaidrot to revitalizācijas potenciālu. Mērķa sasniegšanai veikta ilgtspējības principu un ilgtspējīgu atjaunošanas principu apkopošana, definīciju noskaidrošana, radot izpratni par atjaunošanas principu tehnoloģijām. Pamatojoties uz darbā apkopoto un analizēto informāciju un veikto izpēti, ilgtspējīgās vēsturisko ēku atjaunošanas principi ļauj paplašināt lietojamu ēku fondu un uzlabot to darba vides un dzīves kvalitāti saskaņā ar ilgtspējības principiem, tādejādi taupot resursus, sargājot vidi un nesot labumu valsts un Zemes iedzīvotajiem. Vēsturiskām ēkām ir kultūrvēsturiskā nozīme, tās ir nozīmīgs pilsētu un lauku vides identitātes un sabiedrības kolektīvās atmiņas veicināšanas objekts. Savukārt analizētie ēku revitalizācijas piemēri pierāda, ka to turpmākai ilgtspējīgai pielāgošanai mūsdienu vajadzībām ir potenciāls. Diplomprojekta ietvaros Rīgas pilsētā tiek izstrādāts priekšlikums Latvijas Mākslas akadēmijas filiāles Kronvalda bulvārī 4 revitalizācijai. Ēka ir būvēta 1901. gadā, pārbūvēta 1935. un 1936. gadā, kad tika paaugstināta par stāvu un tā pārstāv sava laika būvniecības koncepciju par Pilsētas kanālmalas apbūves sākotnējo ideju – brīvstavošas ēkas dabiskā vidē, kas salauza masīvās kvartālu perimetrālās apbūves kanonu un atdzīvināja tīri vai grieķisku ideju – zinātne, izglītība un māksla ietverta koptā dabā. Ēka ir būvēta eklektisma mākslinieciskajā ievirzē, ko dēvē par orderu eklektismu, tāpat kā veidotas visas pārējās 19. gadsimta beigās jaunā pilsētas centra bulvāros celtas mācību iestādes.[12] Projekta mērķis ir izstrādāt ilgtspējīgās atjaunošanas priekšlikumus ēkas Kronvalda bulvārī 4 revitalizācijai. Atslēgas vārdi: ilgtspējīga atjaunošana, ilgtspējīgās atjaunošanas principi, kultūras mantojuma saglabāšana. Maģistra darba pētījuma apjoms ir 124 lapaspuses, tajā iekļauti 66 attēli, 4 pielikumi un 17 secinājumi. Izmantoto avotu skaits – 31. Maģistra darba diplomprojekta skaidrojošā apraksta apjoms ir 77 lapaspuses, tajā iekļauti 102 attēli un 1 pielikums. Izmantoto avotu skaits – 19.
Atslēgas vārdi ilgtspējīga atjaunošana, ilgtspējīgās atjaunošanas principi, kultūras mantojuma saglabāšana, klimatiskais dizains
Atslēgas vārdi angļu valodā sustainable restoration, sustainable restoration principles, climate design, preservation of cultural heritage
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 15:36:53