Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Pēckara perioda (1945.-1991.) reprezentācijas laukumu arhitektūras kvalitātes Latvijas pilsētās: Jelgavas reprezentatīvā laukuma attīstības vīzija
Nosaukums angļu valodā The Architectural Qualities of Representation Squares from the Post-war Period (1945-1991) in Latvian towns: Development of Representative Square in Jelgava
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Līva Garkāje
Recenzents Aldis Lapiņš
Anotācija Maģistra darba „Pēckara perioda (1945.-1991.) reprezentācijas laukumu arhitektūras kvalitātes Latvijas pilsētās” autore ir Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātes maģistra profesionālās studijas 2.kursa studente Terēze Balode. Pēckara laika apbūves arhitektūra, no 1945.gada līdz 1991.gadam, ir ļoti nozīmīga sastāvdaļa mūsdienu pilsētvidē jebkur pasaulē. Tā ir salīdzinoši jauna, un tāpēc netiek pienācīgi novērtēta. Pilsētas centrs vienmēr ir bijis populāra vieta pilsētvidē un to nereti akcentē pilsētas laukums. Tā tas ir jau no seno civilizāciju laikiem, kad tas pildīja vairākas galvenās sabiedriskās funkcijas. Līdz mūsdienām pilsētas laukums ir saglabājis galvenās sabiedriskās telpas pilsētvidē nozīmi. Pēckara pilsētu laukumi pārsvarā pildīja pilsētas ideoloģiskā kodola funkciju, tādā veidā radot reprezentācijas tipa laukumu, kur notika svinīgas parādes pie izbūvēta vadoņa pieminekļa. Mūsdienās tie nereti turpina pildīt nevis vairs tikai reprezentatīvu, bet pilsētas galvenā laukuma funkciju. Darba mērķis ir apkopot Latvijas pilsētu pēckara perioda reprezentācijas laukumu iezīmes un to arhitektūras kvalitātes. Pirmajā darba nodaļā apkopota informācija par Latvijas pilsētu pēckara reprezentatīvajiem laukumiem, veikta to analīze no laukumu konfigurācijas pilsētvidē, laukumu ietverošās apbūves un to labiekārtojuma aspekta, analizējot tos no vēsturiskā skata punkta. Otrajā nodaļā apkopota informācija par kvalitatīvu laukumu nosacījumiem, izveidota metode pilsētu laukumu mērīšanai, lai 3 nodaļā veiktu Latvijas pilsētu pēckara reprezentatīvo laukumu novērtējumu no mūsdienu skatupunkta. Maģistra darbs sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Tas uzrakstīts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 121 lappuses, tajā iekļauti 60 attēli, 3 tabulas, 3 pielikumi.Izmantoto literatūras avotu skaits – 188. Diplomprojekta kontekstā tiek izstrādāts projekts “Jelgavas reprezentatīvā laukuma attīstības vīzīja”. Diplomprojekta teritorija atrodas Latvijā, Jelgavas pilsētā, tās centrā. Teritorija aptver divus kvartālus. Tā sastāv no Hercoga Jēkaba laukuma un kultūras nama ar skvēru teritorijas. Šobrīd tā ir sadalīta divās daļās, bet tā kā teritorijas elementi ir viens no otra atkarīgi, tie projektā tiek sapludināti. Diplomprojektā tiek uzlabots pilsētas reprezentatīvā laukuma labiekārtojums un kultūras nama, kā galvenās laukuma ēkas papildus apjoms, kas projektēts blakus esošajam kultūras namam , tādējādi, tiek risināts arī skvēra labiekārtojums. Skaidrojošais apraksts sastāv no 3 nodaļām. Tas uzrakstīts latviešu valodā, tā kopējais apjoms ir 65 lappuses, tajā iekļauti 51 attēli, 5 tabulas, 2 pielikumi. Izmantoto literatūras avotu skaits – 33. Atslēgas vārdi: pēckara periods, pilsētas laukums, publiskās ārtelpas kvalitātes, pilsētas laukuma kvalitātes.
Atslēgas vārdi Pēckara periods, pilsētas laukums, publiskās ārtelpas kvalitātes, pilsētas laukuma kvalitātes
Atslēgas vārdi angļu valodā Post-war period, city square, public outdoor quality, city square quality
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 02.01.2023 12:31:16