Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Apmeklētāju centru arhitektūra: Siguldas novada tūrisma un interpretācijas centrs
Nosaukums angļu valodā The Architecture of Visitor Centres: Tourism and Interpretation Center of Sigulda Municipality, Latvia
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Edgars Bondars
Recenzents Dainis Bērziņš
Anotācija Apmeklētāju centrs mūsdienu izpratnē definējams kā ēka vai ēku grupa tūrisma infrastruktūras kontekstā, kas nodrošina konkrētas apskates vietas, vides interpretāciju, tūrisma informācijas sniegšanu, izmantojot dažādus informācijas pasniegšanas elementus, kur telpiskā struktūra ir šo pakalpojumu vienojošā un lietotāju atbalstošā vide. Latvijā un pasaulē vērojama strauja informācijas apmaiņas un tūrisma izaugsme. Rezultātā augusi sabiedrības interese un uztvere par vides vērtībām un iespējām, kas stimulē tūrisma infrastruktūras lielāku pieprasījumu, attīstības potenciālu. Pasaulē vērojama strauja mūsdienīgu apmeklētāju centru attīstība, to nozīmes apzināšanās. Aplūkojot šī brīža situāciju Latvijā, pārliecinoši dominē risinājumi, kas neatbalsta strauji augošo šādu būvju attīstību, atpaliekot no attīstības tendencēm pasaulē. Tas neļauj garantēt mūsdienām atbilstošu servisu, kas ir ciešā saistībā ar vispārēju konkrētās vietas identitātes izpratni, ekonomisko un tūrisma izaugsmi, vides kopienas vērtības apzināšanos. Maģistra darba mērķis ir definēt funkcionalitātes un telpiskās vides plānošanas pamatprincipus projektēšanas vadlīnijām, rodot iespēju veidot mūsdienām atbilstošu vidi apmeklētāju centru lietotājiem. Apkopotā informācija pārskatāmi ilustrē apmeklētāju centru mūsdienīga arhitektoniski telpiskā un funkcionālā izpildījuma sasniegšanas vadlīnijas. Iegūtais pārskats izmantojams priekšnoteikumu definēšanai veiksmīgai klientu piesaistei un kvalitatīva servisa uztveres garantēšanai ar telpisko kvalitāšu risinājumiem, tādējādi veicinot apmeklētāju centru attīstību, ekonomisku izaugsmi un tūrisma infrastruktūras stiprināšanu. Maģistra darbs sastāv no 2 daļām – pētnieciskās daļas un diplomprojekta skaidrojošā apraksta daļas. Pētnieciskā daļa sastāv no 3 nodaļām un 9 apakšnodaļām. 1. nodaļā tiek veikta informācijas apkopošana par apmeklētāju centru lomu tūrisma infrastruktūras kontekstā. 2. nodaļā tiek veikta piemēru analīze pasaulē un Latvijā – sistematizācija, arhitektoniski telpiskie risinājumi. 3. nodaļā tiek veikta Latvijas sabiedrības pieredžu un viedokļu analizēšana kā arī uz visu iegūto datu bāzes definētas mūsdienīgu apmeklētāju centra projektēšanas vadīklas Latvijā. Diplomprojekts, kur tiek projektēts apmeklētāju centrs – Siguldas novada tūrisma un interpretācijas centrs, ir izstrādāts Siguldas pilsētas teritorijā, balstoties uz maģistra darba teorētiskās daļas izpēti un iegūtajām vadlīnijām, iekļaujot projekta pamatuzdevumu, teritorijas vispārīgu informāciju un izpēti, projektēšanas un inženiertehniskos risinājumus.
Atslēgas vārdi apmeklētāju centrs, tūrisma infrastruktūra, publiskās būves
Atslēgas vārdi angļu valodā visitor center, tourism infrastructure, public buildings
Valoda lv
Gads 2023
Darba augšupielādes datums un laiks 01.01.2023 21:28:14