Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Daudzslāņu paneļu teorētiskā un praktiskā siltumpretestība, tās ietekme uz kopējo būves energoefektivitāti''; inženierprojekts ''Sporta manēžas pārbūve''
Nosaukums angļu valodā ''Theoretical and Practical Thermal Resistance of Sandwich Panels, its Impact on the Overall Energy Efficiency of the Building''; Engineering Design Project ''Reconstruction of the Sports Arena''
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Sanita Rubene
Recenzents Ģirts Kolendo
Anotācija Inženierprojekta daļas tēma ir “Sporta manēžas pārbūve”, objekts atrodas Limbažos. Inženierprojekts sastāv no objekta vietas izpētes, arhitektūras un inženiertehniskiem risinājumiem un aprēķiniem, būvdarbu organizācijas un tehnoloģijas apraksta, būvdarbu tāmju aprēķiniem, darba aizsardzības un drošības tehnikas apraksta, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumiem objektā. Darbā tika izmantota konstrukciju statiskās analīzes programma AxisVM X6 un RUUKKI nesošo profilu dimensionēšanas programma Poimu. Darba apjoms inženierprojekta daļā: 178 lappuses, 29 tabulas, 72 attēli, 102 literatūras avoti. Profesionālā bakalaura darba pētnieciskās daļas tēma ir “Daudzslāņu paneļu teorētiskā un praktiskā siltumpretestība, tās ietekme uz kopējo būves energoefektivitāti”. Šajā daļā ir apskatīti sendviču sienu paneļu tehniskie parametri un to praktiskie mērījumi dabā ar termokameru siltumpretestības noteikšanai. Tika veikts iegūto rezultātu salīdzinājums, kā arī noteikta sendviču paneļu siltumpretestības ietekme uz kopējo būves energoefektivitāti. Darba apjoms pētnieciskajā daļā: 50 lappuses, 13 tabulas, 45 attēli, 102 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi sendviča paneļi
Atslēgas vārdi angļu valodā sandwich panels
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 17.10.2022 14:09:23