Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums ''Koka-betona kompozītmateriāls (KBK)''; inženierprojekts ''Ražošanas noliktavas ar ražošanas telpām izbūve Ķekavā''
Nosaukums angļu valodā ''Timber-Concrete Composite (TCC)''; Engineering Design Project ''Construction of the ProductionWarehousewith Production Premises in Ķekava''
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Sanita Rubene
Anotācija Diplomdarbs izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības inženierzinātņu fakultātē, Būvmateriālu un būvizstrādājumu katedrā. Diplomdarbs ir veidots no divām daļām – bakalaura pētījuma daļas “Koka-betona kompozītmateriāls (KBK)” un inženierprojekta daļas “Ražošanas noliktavas ar ražošanas telpām izbūve Ķekavā”. Pētnieciskās daļas tēma “Koka-betona kompozītmateriāls (KBK)”. Pētnieciskā daļa sastāv no literatūras apskata, eksperimentālās un praktiskās daļas. Literatūras daļā tiek apskatīti koka-betona kompozītmateriāli, šo kompozītmateriālu rašanās vēsture, iespējamie elementu tipi un to mehāniskie darbības principi. Pieaugot aizvien lielākai sabiedrības interesei pēc vairāk ekoloģiskiem būvmateriāliem un rūpējoties par apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanu, literatūras apskatā tiek apskatīti koka-betona kompozītmateriālu pielietošanas efektīvākie risinājumi, to priekšrocības un iespējamie trūkumi. Literatūras apskatā tiek apskatīti iespējamie abu šo materiālu veidi, atkarībā no betona un koka iespējamiem variantiem, to savienošanas iespējas savā starpā. Eksperimentālajā daļā koka-betona kompozītmateriāli tiek salīdzināti ar citiem būvniecības materiāliem, kā arī tiek veikti pētījumi, kas balstās uz koka-betona kompozītmateriālu slodzes testiem, kā šis kompozītmateriāls reaģē attiecībām uz dažādām slodzēm, piemēram, saspiešanu, spriegojumu, liekumu u.c. Lai varētu pierādīt koka-betonu kompozītmateriāla efektivitāti dažādos būvniecības risinājumos, tika izvirzīti konkrēti darba uzdevumi. Darba praktiskajā daļā tiks veikta koka-dzelzsbetona kompozītmateriāla paneļa projektēšana un darbības analīzi liecē. Darbs sastāv no 55 lappusēm, darbā iekļautas 2 tabulas un 14 attēli. Darba izstrādei izmantoti 28 literatūras avoti. Inženierprojekta daļas tēma “Ražošanas noliktavas ar ražošanas telpām izbūve Ķekavā”. Noliktavas ēkas nesošo konstrukciju veido tērauda kolonnu tīkls uz betona pamatu pēdām un monolītā dzelzbetona pamatu sijas. Starpstāvu pārsegums – dobtie dzelzsbetona paneļi. Ēkas karkass apšūts ar sendviča paneļu ārsienu uz dzelzsbetona cokola. Grīda uz +/- 0.000 atzīmes – fibrobetona plātne. Būvkonstrukciju sadaļā tiks aprēķinātas jumta pārseguma kopne, siju starpstāvu pārseguma konstrukcijā, tiks veikts kolonnas tehniski ekonomiskais salīdzinājums, aprēķināts pamats un pamatne, kolonnas un pamata savienojums. Darbs sastāv no 131 lappusēm, darbā iekļautas 16 tabulas un 36 attēli. Darba izstrādei izmantoti 40 literatūras avoti. Pielikumā 11 tehniskie rasējumi.
Atslēgas vārdi Koka-betona kompozītmateriāls (KBK), Ražošanas noliktavas ar ražošanas telpām izbūve Ķekavā
Atslēgas vārdi angļu valodā Wood-concrete composite (KBK), Construction of a production warehouse with production premises in Ķekava
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 14.10.2022 17:10:43