Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Mazas jaudas biomasas mikroģenerācijas tehnoloģijas pielietojuma potenciāls Latvijas mājsamniecību sektorā"
Nosaukums angļu valodā "Potential for application of low power biomass microgeneration technology in the Latvian household sector"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Edgars Vīgants
Recenzents Vladimirs Kirsanovs
Anotācija Maģistra darbs “Mazas jaudas biomasas mikroģenerācijas tehnoloģijas pielietojuma potenciāls Latvijas mājsaimniecību sektorā”. Autors – Ivars Liepiņš, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierijas fakultātes 2. kursa students. Darba vadītājs – inženierzinātņu doktors Edgars Vīgants. Darbs sastāv no ievada, piecām nodaļām, rezultātiem, secinājumiem un izmantotās literatūras saraksta. Ievadā aprakstīta tēmas aktualitāte Latvijas mājsaimniecību sektorā un aktuālā situācija globālajā enerģētikas sekktorā. Nodaļā tiek analizēts kādus energoresursu izmanto mājsaminiecības un kas nodrošina to energoapgādi Pirmajā nodaļā ir aprakstīta mājsaimnniecību struktūra un tās enerģijas patēriņa paradumi. Nodaļā tiek apskatīts kādus enrgoresursu lieto mājsaimniecības un kādi ir to energoapgādes avoti. Otrajā nodaļā tiek runāts par enerģijas resursiem globāli un Latvijā, kā arī energosektora radītajām emisijām. Nodaļa sastāv no trijām daļām. Trešajā nodaļā aprakstīti pastāvošie biomasas veidi un to transformācijas/pārveidošanas veidi. Nodaļa sastāv no trijām daļām un sešpadsmit apakšnodaļam. Ceturtajā nodaļā aprakstīta siltuma un elektroenerģijas paralēlās ražošanas metode, izmantojot mikroģenerācijas tehnoloģijas. Piektajā un sestajā nodaļā aprakstīta šī darba eksperimentālā daļa. Piektajā daļā ir detalizēti aprakstīti izmantotie reaģenti un aprīkojums, sestajā – eksperimenta plāns un tā īstenošanas process. Rezultātu nodaļā apkopoti visi eksperimenta laikā iegūtie rezultāti. Sadaļā "Secinājumi" ir apkopoti rezultāti un izteikti priekšlikumi par darba turpinājumu šajā enerģijas ražošanas nozarē. Darbs sastāv no 73 lapām, 8 tabulām, 27 attēliem un 21 grafika. Darba rakstīšanai tikai izmantoti 42 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Mazas jaudas biomasas mikroģenerācijas tehnoloģijas pielietojuma potenciāls Latvijas mājsaimniecību sektorā
Atslēgas vārdi angļu valodā Research of low power biomass microgeneration technologies potential for use in the Latvian household sector
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2022 16:02:39