Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides inženierija
Nosaukums "Atjaunojamo energoresursu politiku ietekmes uz vidi novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Environmental impact assessment for renewable energy policies"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Ieva Pakere
Recenzents Dzintars Jaunzems
Anotācija Maģistra darbā tika salīdzināti trīs scenāriji elektroenerģijas ražošanai Latvijā, ņemot vērā sociālos, tehnoloģiskos, vides un finansiālos faktorus. Faktoru analīzei un secinājumu izdarīšanai izmantoti dati no Rīgas Tehniskajā universitātē iepriekš izstrādātā sistēmdinamikas modeļa. Lai iegūtu labāko alternatīvu, tika izmantota TOPSIS metode, savukārt faktoru prioritātes noteikšanai tika izmantota AHP metode. Literatūras apskatā tika atrasti visi iespējamie faktori, kurus varētu izmantot enerģijas avotu salīdzināšanai. Šim pētījumam tika izvēlēti piemērotākie faktori. Tika aprēķinātas un aplūkotas sociālo, tehnoloģisko, vides un finansiālo faktoru vērtības Scenāriji tika salīdzināti, pamatojoties uz faktoru vērtībām un kritēriju nozīmi. Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, tika izvēlēts labākais scenārijs. Balstoties uz rezultātiem, tiek rekomendēts piemērot politiskos pasākumus, kas tika pieņemti scenārijam ar visaugstāko novērtējumu. Darbs sastāv no literatūras apskata daļas, metodoloģijas apraksta, rezultātu apskata un secinājumiem. Diplomdarbs sastāv no 53 lappusēm, 3 nodaļām, 9 apakšnodaļām, 23 attēliem, 11 tabulām un 48 informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi atjaunojamā enerģija, elektroenerģijas ražošana, politiskie pasākumi, saules enerģija, vēja enerģija, hidroenerģija, biomasas enerģija
Atslēgas vārdi angļu valodā renewable energy, electricity production, political measures, solar energy, wind energy, hydro energy, biomass energy
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 20.06.2022 10:22:42