Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Ārējo faktoru ietekmes uz korporatīvo finanšu lēmumu pieņemšanu novērtējums.
Nosaukums angļu valodā Assessment of the Impact of External Factors on Corporate Financial Decision Making.
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Nataļja Lāce
Recenzents Nadežda Koleda
Anotācija ANOTĀCIJA Noslēguma darba autors: Muhammad Ammar Noslēguma darba zinātniskais vadītājs: Nataļja Lāce, Dr. oec. Noslēguma darba temats: Ārējo faktoru ietekmes uz korporatīvo finanšu lēmumu pieņemšanu novērtējums Noslēguma darbs rakstīts rakstīts: Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tas sastāv no ievada, pētījuma teorētiskā ietvara, pētījuma metodoloģijas, pētījuma daļu empīriskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem. Darba apjoms ir 93 lappuse, tajā ir 16 attēli, 36 tabulas, 23 formula. Bibliogrāfija un avotu saraksts satur 95 avotus angļu valodā. Noslēguma darba galvenie rezultāti: Ārēji uzņēmuma nodokļa ietekme uz finanšu lēmumiem ir būtiska. Tā kā pastāv cieša saikne starp uzņēmumu ienākuma nodokli un finanšu lēmumiem, nodokļu sistēma veicinātu efektīvus uzņēmumus, nodrošinot pietiekamus iekšējos resursus to finanšu prasībām. Pašreizējā pētījuma mērķis ir atklāt "uzņēmumu nodokļu ietekmi uz finanšu lēmumiem, īpaši norādot uz izvēlētajām nozarēm Pakistānā", lai noteiktu "uzņēmumu nodokļu ietekmi uz finanšu lēmumiem". Visas nozares ir izmantojušas gan aizdevumu, gan pamatkapitālu, lai vadītu savus uzņēmumus. Tas norāda, ka, nosakot uzņēmumu ienākuma nodokļa apmēru, parāda procentu atskaitīšana sniedza nodokļu atvieglojumu nozarēm. Noslēguma darba bibliogrāfiskais apraksts: Ammar M. (2022). Ārējo faktoru ietekmes uz korporatīvo finanšu lēmumu pieņemšanu novērtējums. Maģistra darbs/ M. Ammar, N. Lace. Riga: RTU, FEEM, “Uzņēmējdarbības finanses”, 2022, 93
Atslēgas vārdi Corporate Finance, investment decision, taxation, Finance decision making, external factors Financial Leverage ratio analysis
Atslēgas vārdi angļu valodā Corporate Finance, investment decision, taxation, Finance decision making, external factors Financial Leverage ratio analysis
Valoda eng
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2022 10:03:55