Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Akustisko parametru pārbaude un salīdzinājums sporta arēnās"
Nosaukums angļu valodā "Testing and comparison of acoustic parameters in sports arenas"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Raivo Kalderauskis
Recenzents Raitis Brencis
Anotācija Maģistra darba temats ir akustisko parametru pārbaude un salīdzinājums sporta arēnās. Darbs sastāv no divām daļām: pirmā daļā apraksta teorijas bāzi, savukārt otrajā daļā tika izstrādāts sporta arēnas 3D modelis programmā Rhino 7 un vēlāk tika veiktas akustiskās simulācijas programmā Odeon. Maģistra darba pirmajā daļā tika izpētīta pieejamā literatūra par pūļa trokšņa rašanos sporta arēnās, faktoriem, kas to ietekmē, kā arī akustiskiem parametriem, kas būtu jāņem vērā, projektējot liela tilpuma ēkas. Papildus tika izpētīts programmas Odeon aprēķinu algoritms un metodes, kas tiek izmantotas, lai iegūtu akustisko simulāciju rezultātus. Maģistra darba otrajā, eksperimentālajā daļā tika izstrādāts sporta arēnas 3D akustiskais modelis un vēlāk veiktas akustiskās simulācijas, definējot visu virsmu materiālus un cenšoties sasniegt simulācijas un mērījumu rezultātu līdzību. Iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar citu pieejamo arēnu rezultātiem pēc vairākiem akustiskiem parametriem – reverberācijas laika, EDT – agrīnās dzišanas laika, DL2 – skaņas spiediena samazināšanās pie distances dubultošanās. Pēc rezultātu analīzes, tika izpētīts jauns akustiskais parametrs – DL2, un doti secinājumi par to, kā šī akustiskā parametra vērtību varētu izmantot, lai nodrošinātu labāku akustiku sporta pasākumos. Darbs izstrādāts, pamatojoties uz zinātnisko literatūru, starptautisko organizāciju publikācijām un pētījumiem, standartiem, interneta resursiem un citiem avotiem. Maģistra darbs satur 91 lapas, 8 tabulas, 84 attēlus un dota atsauce uz 31 literatūras avotu.
Atslēgas vārdi akustika, sporta arēna, DL2, reverberācijas laiks
Atslēgas vārdi angļu valodā acoustics, sports arena, DL2, reverberation time
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2022 21:46:36