Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sabiedriskas ēkas rekonstrukcija"
Nosaukums angļu valodā "Reconstruction of public building"
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Krists Ziemelis
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Starpstāvu pārseguma koka sijas darbības analīze”. Inženierprojekta tēma – “Sabiedriskas ēkas rekonstrukcija”. Par darba izpētes un izstrādes izvēlēta kādreizējā Jēkabpils cukurfabrikas ēka, kas atrodas Rīgas ielā 218B, Jēkabpilī. Bakalaura darba mērķis – izpētīt koka sijas pārseguma elementu darbības analīzi. Bakalaura darba izstrādes laikā tika veikta sākotnēja ēkas inženiertehniskā apsekošana un novērtēts ēkas tehniskais stāvoklis. Tika apskatīti iespējamie pārseguma konstruktīvie risinājumi atbilstoši ēkas gabarītizmēriem. Pēc saviem ieskatiem tika izvēlēti trīs dažādi pārseguma konstruktīvie risinājumi, veikta šķērsgriezumu dimensionēšana un atbilstošās robežstāvokļu pārbaudes. Veikta pārseguma konstrukcijas salīdzināšana pēc materiālu patēriņa un izvēlēts viens pamatvariants. Pamatvarianta analīzes gaitā tiek apskatīts materiāla patēriņš atkarībā no siju izvietojuma soļa un koksnes stiprības klases. Ar programmu EdaOpt tiek iegūtas sakarības starp abiem mainīgajiem un relatīvo materiālu patēriņu, kas tiek atspoguļotas grafiskās sakarībās. Inženierprojekta mērķis – izstrādāt ēkas atjaunošanas un pārbūves projektu, izvēloties racionālus un ekonomiskus konstruktīvos risinājumus. Darba ietvaros tiek aprēķinātas nesošās konstrukcijas – jumta, pārseguma, ārsienu, pamatu konstrukcija un atsevišķi konstruktīvie mezgli. Darbā apskatīta būvdarbu tehnoloģija un darba drošība. Tiek aprēķina objekta koptāme, lokālā tāme jumta nomaiņas darbiem un sastādīts darbu kalendārais grafiks. Diplomprojekta apjoms ir 143 lappuses, 63 attēli, 22 tabulas un 32 atsauces uz informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Starpstāvu pārsegums koka sija darbības analīze, sabiedriska ēka, rekonstrukcija
Atslēgas vārdi angļu valodā Behaviour analysis of floor timber beam, reconstruction of public building
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2022 19:55:03