Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas
Nosaukums Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide
Nosaukums angļu valodā Effective Management of Vocational Education Institutions and Improvement of Staff Competence
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs Aleksejs Jurenoks
Recenzents Zane Miltiņa
Anotācija Bakalaura darba autors: Mārtiņš Pokromovičs Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.Sc.Ing. Aleksejs Jurenoks Bakalaura darba temats: Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, to veido ievads, divas daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 52 lpp., tajā iekļauti 40 attēli, 13 tabulas, 2 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 60 avoti latviešu, 3 angļu valodā un 4 krievu valodā. Darbam pievienoti 4 pielikumi. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Pokromovičs, M., Jurenoks, A. (2022). Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide. Bakalaura darbs. Rīga: RTU, BA, profesionālā bakalaura studiju programma “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” 52 lpp.
Atslēgas vārdi Izglītība, profesionālās izglītības iestādes, pašu ieņēmumi, cenu kalkulācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Education, vocational education institutions, income, price calculation.
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2022 11:07:44