Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums “Fotogrammetrijas lietojums inženierizpētē”
Nosaukums angļu valodā "Application of photogrammetry in engineering research"
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Ivars Nudiens
Recenzents Ints Lukss
Anotācija Bakalaura darba ar inženierprojektu nosaukums “Fotogrammetrijas lietojums inženierizpētē”. Darbā ir atrodama informācija par fotogrammetrijas vēsturi un attīstību, metodikām, nozare mūsdienās. Tiek smalkāk apskatīta fotogrammetrijas SfM metode – principi, algoritmi, metodika, programmatūras, salīdzinājums ar tradicionālo fotogrammetriju. Darba ietvaros tiek apskatīti ģeotelpisko datu veidi, augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas normatīvi, izmantotie instrumenti, mērījumu datu apstrāde un plāna izstrādāšana. Praktiskajā daļā tiek veikti mērījumi uz testa lauka gan ar tradicionālo inženierģeodēzisko mērinstrumentu tahimetru, gan izmantojot viedtālruņu kameras un veicot fotogrammetrisko modeļu izstrādi. Arī tiek apskatīta šī metode kā iespējamā alternatīva augstas detalizācijas ģeotelpisko datu ievākšanai un vektordatu formāta izpildmērījuma izstrādes iespējās no fotogrammetriskiem datiem, aizstājot tradicionālos ģeodēziskos instrumentus un lauka darbības. Papildus tiek arī veikts pētījums par tilpuma aprēķiniem izmantojot ikdienas viedtālruni materiālu kaudzes video filmēšanai no kura attiecīgi tiek ģenerēti fotogrammetriskie modeļi tilpuma noteikšanai un rezultāti tiek salīdzināti ar rezultātiem, kas iegūti no GNSS mērinstrumenta mērot kaudzes raksturīgos punktus. Darba apjoms 78 lapaspuses un 3 pielikumi. Darbā atrodami 52 attēli un 3 tabulas.
Atslēgas vārdi fotogrammetrija, ģeotelpiskie dati, 3D modelis, ADTI, structure-frommotion
Atslēgas vārdi angļu valodā photogrammetry, geospatial data, 3D model, ADTI, structure-from-motion
Valoda lv
Gads 2022
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2022 18:37:20